Nederlanders die op zoek zijn naar een nieuwe baan, vinden de ontwikkelingsmogelijkheden en het mvo-beleid die een bedrijf of organisatie biedt veel belangrijker dan het salaris. Dit blijkt uit de Job Applicants Confidence Index, waarmee recruitment specialist PageGroup ieder kwartaal de stemming onder de Europese beroepsbevolking meet. Uit een vergelijkbaar onderzoek van Epson blijkt dat ook milieubeleid steeds belangrijker gevonden wordt. Afbeeldingsresultaat voor mvo

Vooral voor mensen die vanuit een baan op zoek gaan naar een uitdaging, spelen andere factoren dan salaris een rol. Zo komt uit het onderzoek naar voren dat naast ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke groei, de balans tussen werk en vrije tijd en de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) aspecten zijn die door veel mensen als belangrijk aspect worden aangemerkt (respectievelijk 11,1 en 13,8 procent). Joost Fortuin, Managing Director van PageGroup Nederland: ‘Waar grote bedrijven wellicht meer salaris kunnen bieden en een beter opleidingspakket hebben, kunnen kleinere organisaties doorgaans meer zeggenschap en vrijheid bieden aan medewerkers om de eigen functie in te vullen en zich op die manier te ontwikkelen. Ook zijn kleinere bedrijven in het voordeel als het aankomt op mvo. Simpelweg, omdat ze hun medewerkers er gemakkelijker bij kunnen betrekken en het op die manier sneller onderdeel kunnen maken van de algehele bedrijfscultuur. Bedrijven zullen waar hun kracht ook ligt, goed moeten kijken waar hun aantrekkingskracht ligt voor kandidaten en hoe ze die kracht optimaal kunnen benutten.’

Milieubeleid kan beter
Uit een ander onderzoek, dit keer van Epson, blijkt dat ook milieu hoger op de agenda staat. Werknemers van ondervraagde mkb-bedrijven geven aan sterk vóór milieu-actie te zijn, maar stellen tegelijkertijd echter ook dat hun werkgevers nog te weinig doen om hun ecologische voetafdruk ook daadwerkelijk te verkleinen. Zakelijke milieu-inspanningen blijven gericht op ‘snelle’ oplossingen, zoals recycling van papier en energiezuinig licht, die volgens 45 procent van de respondenten zijn ingevoerd in hun organisaties. Maar kansen op de langere termijn met een hoge impact die tot verbeteringen van het bedrijfsresultaat zouden kunnen leiden, met inbegrip van onderzoek naar de technologieën die zij implementeren, worden op dit moment nog onbenut gelaten. Het is zelfs zo dat slechts een derde (34 procent) van de respondenten aangeeft dat hun organisatie gericht bezig is met het bewaken van hun milieu- en energie-efficiëntie en slechts 22 procent gaf aan dat zij kijken naar inspanningen om hun algehele CO2-voetafdruk te verkleinen.

Mogelijk staat een strategische kijk op duurzaamheid laag op de ondernemingsagenda vanwege de tijd en kosten die dergelijke inspanningen zouden vereisen, zeggen de onderzoekers. Dit omdat 22 procent van de respondenten het ermee eens is dat milieubehoud alleen een focuspunt zou zijn als er geen extra kosten aan de implementatie zouden zijn verbonden.

Bron: Duurzaam Ondernemen / https://www.dedikkeblauwe.nl/news/mvo-en-milieu