Het aandeel vrouwen met betaald werk is de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. In 2014 heeft van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar 71 procent een betaalde baan, en dat aantal ligt al sinds 2009 rond de 70 procent.

Nauwelijks meer vrouwen betaald aan het werkDat blijkt uit de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag is uitgekomen.

Onder drie groepen vrouwen daalt het aantal werkenden zelfs: laagopgeleide vrouwen, alleenstaande moeders en vrouwen met een niet-westerse achtergrond.

Aantal werkende mannen gelijk gebleven

Het aantal werkende mannen is blijven steken op 81 procent. Hierdoor neemt het verschil tussen het aantal werkende mannen en vrouwen de afgelopen jaren wel iets af. Oorzaak is dat mannen harder werden geraakt door de economische crisis en daardoor de afgelopen jaren vaker hun baan verloren.

Ook verklaart de crisis volgens de onderzoekers de geringe toename van het aantal werkende vrouwen. De werkloosheid steeg in die periode en het was dus moeilijker om een baan te vinden.

Hoogopgeleiden maken meeste uren

Van de vrouwen tussen de 20 en 40 jaar hebben er meer een baan: 77 procent. Bij vrouwen zonder kinderen is dat zelfs 86 procent. Zijn deze vrouwen ook nog hoogopgeleid, dan werkt meer dan 90 procent van hen. Zij maken ook de meeste uren per week.

 

Bron: PW De Gids