Om een einde te maken aan de onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers door de Wet DBA komt de NBBU met een alternatief voor de modelovereenkomst: de ondernemersovereenkomst. 

Die ondernemersovereenkomst geeft duidelijkheid over de positie van zzp’ers en sluit uit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Handhavingsproblematiek Wet DBA

Donderdag 29 juni vindt er een Algemeen Overleg plaats over de uitvoerings- en handhavingsproblematiek rond de Wet DBA. De wet moest opdrachtgevers en zzp’ers vooraf zekerheid geven dat de Belastingdienst achteraf hun werkrelatie niet als een verkapt dienstverband beschouwt. Het tegengestelde is nu het gevolg. Opdrachtgevers vreesden voor problemen met de fiscus en huurden geen zzp’ers meer in, ook niet via bemiddelaars die hen voor deze risico’s willen behoeden.

Ondernemersovereenkomst geeft wel vooraf zekerheid

De nog te definiëren ondernemersovereenkomst die de NBBU voor ogen heeft sluit uit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking. Zelfstandigen en opdrachtgevers krijgen zo vooraf zekerheid. Bij intermediairs op de arbeidsmarkt die werken met zzp’ers leidt zo’n overeenkomst bovendien tot een enorme lastenverlichting.

Opdrachtnemer is ondernemers

Het idee is dat de opdrachtnemer zich met een ondernemersovereenkomst presenteert als ondernemer. Hij of zij is ingeschreven bij de KvK, werkt voor eigen rekening en risico en kan opdrachten weigeren en voor verschillende opdrachtgevers werken. De opdrachtnemer bepaalt zijn eigen werktijden, voor zover die niet gekoppeld zijn aan de aard van de opdracht, en stuurt facturen.

Opdrachten via intermediair

De NBBU wil dat de zzp’er de vrijheid heeft om samen te werken met een intermediair, zonder dat dit tot de conclusie leidt dat hij dan geen ondernemer is. Momenteel dient de zzp’er in persoon zijn klanten aan te trekken en te behouden. Als hij een intermediair de opdracht geeft om dit voor hem te doen is er opeens geen sprake meer van een duurzame onderneming. Een vreemde conclusie, stelt de NBBU, omdat juist door het uitbesteden van deze werkzaamheden de duurzaamheid wordt geborgd. De zzp’er moet daarom de mogelijkheid hebben zijn acquisitie – het verwerven van opdrachten – uit te besteden.

 

Bron: NBBU / https://www.flexmarkt.nl/