De flexibilisering op de arbeidsmarkt vindt in de hele EU plaats. In Nederland nog meer dan in omringende landen. Bij ons heeft een op de vijf werkenden geen vast baan. cao arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Nederland flexland

Van alle werkenden in de EU had 26,4 miljoen (in de leeftijd van 15 – 64 jaar) in 2016 een tijdelijk contract. Dit komt overeen met ruim 14% van alle werkenden. In Nederland is dit percentage zelfs 20,6%. Nederland staat daarmee op een 5e positie als het gaat om het relatieve aandeel van werknemers met een flexibel of tijdelijk contract.

Zoals verwacht blijken het vooral jongeren te zijn die tijdelijke contracten hebben. Bijna 44% van de werkende tussen de 15 en 24 jaar in de EU heeft een tijdelijk contact. In Nederland geldt dit zelfs voor meer dan de helft (55,6%) van de jongeren.

Gevolgen voor OR

Dit heeft ook gevolgen voor de ondernemingsraad. Uit onderzoek van hoogleraar Agnes Akkerman bleek eerder al dat flexwerkers hebben meer onvrede over hun werk hebben dan vaste werknemers. Zij durven dat echter minder bespreekbaar te maken, uit angst voor sancties. Ze zijn vaak ook geen lid van een bond en voelen zich minder gesteund door collega’s en or. Dit is verontrustend, temeer omdat het aantal flexibele contracten almaar toeneemt, aldus Akkerman.

 

Bron: https://www.ornet.nl