De Nederlander geeft zijn baan een 7,6. Dat blijkt uit een inventarisatie van Employment Services. Van alle ondervraagden geeft slechts 8,4 procent zijn baan een onvoldoende. Ruim 90 procent vindt de baan belangrijker dan het salaris.

“Het feit dat de baan belangrijker wordt gevonden, is waarschijnlijk een gevolg van de crisis die achter ons ligt,” constateert Diederik Leeman,managing partner van het Employment Services. “Mensen zijn blij met de baan die ze hebben. Ruim een derde geeft aan voorzichtiger te zijn geworden door de crisis. Nederlanders wisselen daardoor minder snel van baan.”

Niet professioneel
Ruim tweederde van de ondervraagden is van mening dat bedrijven sollicitatiegesprekken niet professioneel voeren. Leeman: “Dit verbaast mij niet. Het voeren van een sollicitatiegesprek is een vak apart. De gesprekken worden helaas niet altijd door de juiste personen gehouden. Daarnaast weten bedrijven vaak niet welke competenties ze nu precies zoeken.” Dat blijkt ook uit de inventarisatie. Ruim 80 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze merken dat bedrijven te weinig weten wat ze willen.

Openstaan voor nieuw uitdagingen
Door de werkeloosheid is het aantal actieve zoekers op de arbeidsmarkt de laatste jaren fors toegenomen. Maar ook Nederlanders die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, geven aan open te staan voor nieuwe uitdagingen. Ruim 90 procent wil graag ingaan op een toenadering van een recruiter.

Top drie leukste onderdelen van de baan
Inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden: 5,0 procent
Collega’s en bedrijfscultuur: 36,6 procent
Salaris/afstand woon werk: 32,5 procent

Top drie minst leuke onderdelen van de baan
Toekomstperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden: 45,5 procent
Collega’s en bedrijfscultuur: 30,1 procent
Salaris: 24,4 procent

 

Bron: http://www.managersonline.nl/