Werken buiten de gangbare kantooruren is steeds vaker de norm. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vier op de tien werkenden vorig jaar regelmatig in de avond of zelfs in de nacht aan het werk waren. Ook in het weekend wordt veelal gewerkt. 

In Nederland zijn er vooral veel mensen die ’s avonds werken, meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over 2016. Een oorzaak hiervan is dat het percentage zelfstandigen in Nederland dat naar verhouding hoger is dan in andere EU-landen.

Ruim 3,6 miljoen mensen zijn regelmatig aan het werk in de avond of nacht (tussen zeven uur ’s avonds en zes uur in de ochtend) of in het weekend. Nog eens 1,9 miljoen mensen doen dat af en toe. Bij elkaar zijn dat bijna 5,5 miljoen mensen: bijna twee derde (65 procent) van alle werkenden.

De afgelopen jaren is er een lichte toename te zien van het werken buiten kantooruren. Dat gebeurt het meest op zaterdag of ’s avonds. Ruim de helft van de werkenden (52 procent) gaat ’s avonds nog aan de slag en een bijna even groot deel (51 procent) werkt op zaterdag. Ruim één op de drie werkt soms of regelmatig op zondag, terwijl meer dan één op de zeven werkenden in de nachtelijke uren werkt.

Zelfstandigen en werknemers

Tussen zelfstandigen en werknemers verschillen de percentages werkenden buiten kantoortijden aanzienlijk. Degenen die het meest buiten kantoortijden werken, zijn zelfstandigen met personeel (92 procent). Bij zelfstandigen zonder personeel is dat 84 procent. Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie komt het iets vaker voor dan bij vaste werknemers: 68 procent tegen 59 procent.

Zelfstandigen met personeel werken vooral veel vaker op zaterdag dan vaste werknemers. Zij werken ook vaker dan vaste werknemers in de avond, op zondag of in de nacht.