Nederlandse werknemers gaan met grote tevredenheid naar hun werk. Ze kunnen het goed vinden met hun baas en de collega’s. Ook zijn Nederlandse werknemers positiever dan werknemers in andere landen en hebben vaker het gevoel dat aan hun verwachtingen wordt voldaan.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Evolution of Work’ van het ADP Research Institute®, een mondiaal onderzoek naar werktrends onder meer dan 2.000 werkgevers en werknemers in 13 landen.

Nederlanders meest optimistisch
Nederlanders komen uit het onderzoek als ‘optimistische denkers’ en vormen over de gehele linie een uitzondering op collega’s uit andere landen. Werknemers en werkgevers zijn het in Nederland relatief vaak met elkaar eens. Zo heeft volgens 73% van de Nederlandse werknemers hun bedrijf een sterke reputatie, ten opzichte van 72% van de werkgevers.

Nederland is daarmee het enige land waar werknemers en werkgevers de reputatie van het bedrijf ongeveer gelijk beoordelen. In andere Europese landen beoordelen werkgevers zichzelf op dit aspect en op andere criteria in het algemeen veel hoger dan hun werknemers.

Talentontwikkeling voor verbetering vatbaar
De kloof tussen werkgevers en werknemers in Europa is het grootst op het gebied van talentmanagement. Slechts 40% van de Europese werknemers geeft aan dat ze een duidelijke ontwikkelingsroute hebben bij hun bedrijf, in vergelijking met 68% van de werkgevers. Uitzonderlijk is dat Nederlandse en Duitse werknemers wél positief zijn over carrièreontwikkeling, beoordelingsgesprekken en werving bij hun werkgevers.

Nederlanders voelen zich het meest nuttig
Een andere belangrijke bevinding uit het ADP-onderzoek is dat Europese werknemers zich relatief minder gewaardeerd voelen ten opzichte van werknemers buiten Europa. Op dit vlak verschillen de Europese landen onderling flink van elkaar. Zo voelt slechts 38% van de Britse werknemers en 23% van de Franse werknemers zich gewaardeerd op het werk, tegenover 56% van de Duitsers en 50% van de Nederlanders.

Naast waardering, speelt nuttig zijn een belangrijke rol in werkbeleving. Nederlandse werknemers voeren daarin de boventoon in Europa: 65% voelt zich nuttig op zijn werk.

 

Bron: Personeelsnet