Zes op de tien Nederlandse werknemers zeggen dagelijks minder pauze op te nemen dan toegestaan.

Nederlandse werknemer pauzeert minder dan toegestaanDat komt naar voren uit onderzoek van Paralax Planning Solutions, leverancier van personeelsplanningssoftware.

Nooit te lang pauze

Meeste werknemers zeggen zelf minder pauze op te nemen dan toegestaan. In het onderzoek gaf niemand aan juist langer pauze te nemen. 11 procent van de werknemers ergert zich zelfs aan collega’s die de grenzen van de lunchpauze oprekken, nog eens 9 procent geeft aan dat collega’s te lang weg zijn voor een rookpauze.

Misvatting

Iets minder dan 5 procent van de werknemers neemt zelfs nooit pauze op. De achterliggende gedachte is veelal: als ik meer werk, doe ik ook meer. Een misvatting, want net zoals het lichaam moe wordt, hebben ook de hersenen op een bepaald moment rust nodig. De verwerkingscapaciteit van het menselijk brein is beperkt en volledige focus is over het algemeen niet langer mogelijk dan 45 minuten. Regelmatig even een korte pauze nemen, helpt om even af te schakelen en door de dag heen zo goed mogelijk te denken.

Arbeidstijdenwet

Hierbij komt dat zowel werkgevers als werknemers zich niet altijd bewust zijn van de wettelijke wet- en regelgeving op dit gebied. Dennis Zuurhout, Product & General Marketing Manager van Paralax: ‘De arbeidstijdenwet is daar redelijk duidelijk in. Wie langer dan vijfeneenhalf uur werkt, heeft bijvoorbeeld recht op minimaal een halfuur pauze. In een werkdag van tien uur heeft een werknemer zelfs recht op 45 minuten pauze. Sommige cao’s wijken daar enigszins van af, maar zullen wel hun eigen bepalingen hebben op het gebied van pauzes.’

 

Bron: PW De Gids