Bijna iedere werknemer gaat er in 2017 qua nettoloon op vooruit. De procentueel grootste stijging geldt voor werknemers met een brutosalaris van 1.750 euro.

Nettoloon 2017 stijgt voor meeste werknemersDit blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP die deze uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2017.

Daling vanaf modaal

Het brutosalaris van 1.750 euro stijgt met bijna 0,75 procent, een bedrag van 11 euro netto. Werknemers met een minimumloon gaan er, inclusief de reguliere verhoging, netto 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris ontvangt 3 euro meer. Anderhalf keer modaal ziet een stijging van 5 euro onder aan de salarisstrook staan en twee keer modaal ontvangt 10 euro meer per maand.

Tip! Lees op PW de Gids ook hoe de afgelopen vier jaar de netto loonverschillen tussen minima, werknemers die modaal verdienen en medewerkers die meer verdienen, kleiner zijn geworden.

Minder belasting

Oorzaak van de lichte stijging in netto salarissen is dat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt weliswaar van 40,4 procent naar 40,8 procent, maar de meeste mensen profiteren van iets hogere heffingskortingen.

De maximale arbeidskorting stijgt met 120 euro per jaar. En ook het afbouwtraject wijzigt. De hogere inkomens profiteren daarvan. Zo ontvangt iemand met een bruto salaris van drie keer modaal 28 euro meer arbeidskorting per maand, met als gevolg dat hij er netto 21 euro per maand op vooruitgaat.

Overheid

De trend van lichte vooruitgang is voor ambtenaren grotendeels niet merkbaar: de meesten van hen ontvangen per januari 2017 minder netto salaris. De voornaamste reden hiervan is de hogere pensioenpremie.

Een werknemer die twee keer modaal verdient, levert per maand netto 13 euro in. De inkomens van werknemers met een modaal salaris blijven nagenoeg gelijk en overheidswerknemers met een salaris tussen de 1.750 en 2.750 euro, gaan er wel op vooruit, voornamelijk dankzij de arbeidskorting.

De verschillende sectoren

Werknemers in de bouwsector zien hun netto salaris licht stijgen, en dit geldt met name voor werknemers met het minimumloon. Werknemers in de sector metaal en techniek betalen een lagere pensioenpremie, waarvan vooral degenen met een salaris van 5.000 euro bruto profiteren.

Werknemers in de sector zorg en welzijn gaan er allemaal iets op vooruit. Ditzelfde geldt voor nagenoeg alle werknemers in de transportsector.

 

Bron: PW De Gids