Het nieuwe kabinet wil het vaderschapsverlof per 2019 uitbreiden tot vijf dagen. Vanaf 2020 moet het ook mogelijk zijn om vijf weken vrij te nemen tegen gereduceerd salaris.

Dat meldden ingewijden tegen onder andere RTL Nieuws en ANP.

Als het aan het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en Christenunie ligt, krijgen partners per 1 januari 2019 vijf dagen verlof. Deze dagen worden volledig doorbetaald.

Aanvullend verlof

Daarnaast wil het nieuwe kabinet vanaf 1 juli 2020 partners ook de mogelijkheid bieden voor aanvullend verlof tot vijf weken. Dit verlof moet het eerste half jaar na de geboorte worden opgenomen. De bekostiging van dit verlof verloopt via het UWV waarbij de werknemer een uitkering van 70 procent van het loon krijgt.

Kraamverlof partners

Kraamverlof voor partners is al lang een onderwerp van discussie. In Europese landen variëren de regelingen nogal: van een paar dagen tot enkele maanden. In Nederland voorziet de huidige regeling in twee dagen betaald verlof voor de werknemer. Daarnaast is er een regeling die het recht geeft op drie extra dagen ouderschapsverlof rondom de bevalling. Maar vanwege de economische crisis is er destijds voor gekozen om dit niet per definitie betaald verlof te laten zijn. Of dat verlof al dan niet doorbetaald wordt, hangt af van de werkgever en/of de cao. Zeker voor mensen met lagere inkomens blijkt de loondoorbetaling een doorslaggevende factor zijn.

 

Bron: XpertHRactueel