De nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2017 zou ingaan, wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld tot medio juli 2017. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Arbowet, die in september is aangenomen door de Tweede Kamer, was al eerder uitgesteld; aanvankelijk stond hij op de rol voor 1 juli 2016. De nieuwe wet bevat flink wat wijzigingen. Er komt meer aandacht voor preventie, dat nadrukkelijk een taak van de bedrijfsarts wordt. Werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en deze moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek. Werknemers krijgen de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Stijging arbokosten

Eind september vroeg HR Navigator meer dan veertig arbodiensten naar hun verwachtingen over de nieuwe wetgeving. Ruim 70 procent van de arbodiensten voorspelt dat de gemiddelde arbokosten per medewerker met meer dan 5 procent stijgen. Een op de vijf verwacht een stijging van meer dan 10 procent. Preventie zit nog niet zo ingebakken in het beleid. Meer dan de helft van de aanbieders ziet dit nog steeds als een zaak van de klant. Pas als die een signaal afgeeft, komt de arbodienst in actie. ‘Dat is bepaald niet wat de nieuwe Arbowet beoogt’, zegt Marco de Zeeuw van HR Navigator. ‘Die wil juist dat de arbodienstverlener met de OR en werkgever om de tafel gaat om invulling te geven aan preventie.’

Basiscontract

Vanwege de grote diversiteit in contracten worden in het wetsvoorstel minimumeisen gesteld aan een basiscontract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Daarin moet geregeld worden:

  • het recht van werknemer op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
  • de klachtenprocedure van de bedrijfsarts
  • het overleg tussen de OR, bedrijfsarts en andere arbo-deskundigen
  • de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden
  • de mogelijkheid van werknemers om een bedrijfsarts of arbodienst te raadplegen via een preventief spreekuur

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl