Nederland heeft drie nieuwe, internationale verdragen op het gebied van gezond en veilig werken ondertekend. Het gaat om verdragen over werkgerelateerde kanker, gezond milieu voor de werkomgeving en werken met chemische stoffen. Afbeeldingsresultaat voor veilig werken

Nederland voldeed al aan de vereisten die de verdragen van de International Labour Organization (ILO). Met de zogeheten ratificering – ondertekening en opname in de nationale wetgeving – spreekt de Nederlandse overheid uit ook in de toekomst aan de eisen te willen voldoen. Het ondertekenen van de verdragen betekent dat landen zich hard maken voor (een versterking van) basisnormen voor de bescherming van werknemers. Het gaat om de bescherming tegen beroepskanker, de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging, lawaai (tool)en trillingen en het gebruik van chemische stoffen (tool).

Onderhandelen voor gezondheid en veiligheid werknemers

De ILO – een internationale arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties – schat in dat wereldwijd jaarlijks 2,3 miljoen mensen sterven door beroepsziekten (e-learning) of arbeidsongevallen. In de ILO onderhandelen overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties uit diverse landen over gezondheid en veiligheid voor werknemers. Een verdrag gaat in als een overheid het ondertekent en in de eigen nationale wetgeving opneemt.

 

Bron: https://www.rendement.nl