Per 1 januari 2017 staan er nieuwe regels voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW in de zogenoemde Wet SUWI. Voor uw organisatie zijn deze drie aanpassingen mogelijk van belang. Afbeeldingsresultaat voor eigenrisicodrager

In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) zijn per 2017 drie inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd voor eigenrisicodragers voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). De aanpassingen waren onderdeel van de Verzamelwet SZW 2017. Als uw organisatie een overstap van of naar het eigenrisicodragerschap overweegt, kunnen ze van belang zijn.

Gegevens opvragen bij UWV

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers die hun eigenrisicodragerschap willen beëindigen en willen terugkeren naar de publieke verzekering van UWV, bij UWV een overzicht opvragen van (ex-)werknemers met een lopende ZW- of WGA-uitkering. Werkgevers kunnen dat overzicht gebruiken om een inschatting te maken van de gedifferentieerde premie die ze gaan betalen voor de Werkhervattingkas (Whk).
Werkgevers die juist eigenrisicodrager willen worden, kunnen hetzelfde overzicht al langer opvragen. Zij kunnen de gegevens gebruiken voor het aanvragen van een private verzekering.

Nieuwe regels voor Ziektewet

Eigenrisicodragers voor de ZW (tool) kunnen te maken krijgen met twee nieuwe regels:

  • De periode waarover ze de ZW-uitkering aan een (ex-)werknemer moeten betalen, kan verlengd worden. Die periode is standaard 104 weken, maar kan met maximaal 52 weken worden verlengd als de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Vraagt de werknemer in zo’n geval ook nog eens te laat zijn WIA-uitkering aan, dan wordt de doorbetalingsperiode extra verlengd met de tijd die de aanvraag te laat is.
  • Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, mogen sinds 1 januari 2017 zelf toestemming geven voor een proefplaatsing van hun (ex-)werknemer, als aan de voorwaarden (tool) is voldaan. De (ex-)werknemer hoeft dan geen toestemming aan UWV te vragen. Hij hoeft tijdens de proefplaatsing (maximaal 6 maanden) niet te solliciteren.

 

Bron: https://www.rendement.nl