Werknemers moeten er ook zelf voor zorgen dat zij langer inzetbaar blijven. Om werkgevers te helpen werknemers hierop aan te spreken, is er de nieuwe STECR Werkwijzer Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl.Afbeeldingsresultaat voor duurzame inzetbaarheid

Werkgevers doen graag een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Ook de overheid stuurt daarop aan. Maar werknemers aanspreken op hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid, ligt gevoelig. Met de nieuwe STECR Werkwijzer Inzetbaarheid en gezondheidsbevorderende leefstijl heeft de werkgever een instrument om deze onderwerpen bespreekbaar te maken.

Goede relatie tussen werkgever en werknemer

Het uitgangspunt van de Werkwijzer is het belang van de werknemer om zelf de regie over zijn leefstijl en inzetbaarheid te houden. Om dit te bespreken, is een goede relatie tussen werkgever en werknemer belangrijk. De werkgever moet wel goed de privacywetgeving naleven en opletten met persoonsgegevens die iets zeggen over de gezondheid. Werkgevers moeten eventueel de regels die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld er nog eens op naslaan.

Bevorderen van arbeidsparticipatie

De Werkwijzers van STECR zijn richtlijnen om de arbeidsparticipatie te bevorderen. Ze zijn bedoeld om werkgevers te helpen om in de praktijk met een probleem aan de slag te gaan, zoals verslaving op de werkvloer of werkstress door psychosociale arbeidsbelasting. De meeste Werkwijzers zijn niet gratis en ze zijn ook niet verplicht. Toch kunnen ze in rechtszaken een belangrijke rol spelen; voor rechters hebben ze de status van praktijkrichtlijn.

 

Bron: https://www.rendement.nl