Fysieke belasting is een van de belangrijkste oorzaken van verzuim en beroepsziekten. Preventie voorkomt uitval en dus moet het risico van fysieke belasting in de RI&E worden opgenomen. Twee nieuwe tools helpen u daarbij. Afbeeldingsresultaat voor fysieke belasting

42% van alle Nederlandse werknemers doet bijna dagelijks fysiek belastend werk. Het is naast werkstress, de belangrijkste reden voor ziekteverzuim en beroepsziekten. Uit de cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim komt door klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Fysieke belasting is dus een van de grotere arbeidsrisico’s en moet zeker in de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) worden opgenomen. TNO lanceert in januari 2017 twee nieuwe tools om dit risico te beoordelen: DUTCH en BAS.

Tools leggen risico’s fysieke belasting bloot

De Duw en Trek Check (DUTCH) is een nieuwe online tool om de fysieke belasting te beoordelen bij het duwen of trekken van rollend materieel, zoals rolcontainers of karren. Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunnen werknemers individueel controleren of zij op een gezonde manier beeldschermwerkplek (tools) uitvoeren. De tools leggen de risico’s van fysieke belasting bloot en geven verbeterpunten voor de persoonlijke situatie. Het gebruik van de tools is gratis en deze zijn vanaf januari 2017 beschikbaar.

 

Bron: https://www.rendement.nl/