Sociale partners spraken deze week over de vorming van een nieuw kabinet met VVD, CDA, D66 en Christenunie. Dit leverde nog een voorlopig akkoord op en ook nog geen overeenstemming over een kortere loondoorbetaling bij ziekte.

Deze week schoven de voorzitters van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV aan bij de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De besproken onderwerpen waren arbeidsmarkt en pensioenen.

Loondoorbetaling bij ziekte terug naar één jaar

Eerder deze week melden bronnen bij De Telegraaf dat werkgevers en vakbonden dichtbij een akkoord zijn om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen tot een jaar. Tegen ANP ontkracht voorzitter van VNO-NCW Han Busker deze informatie. ‘Wij zijn met elkaar in gesprek, maar het zijn zware onderwerpen, daar zijn wij nog niet uit met elkaar’, zegt Busker. Hij bevestigt dat er gesprekken zijn over de loondoorbetaling bij ziekte, maar er ligt nog geen afspraak.

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte staat al lange tijd ter discussie. De periode dat organisaties loon moeten doorbetalen bij ziekte is nu 104 weken, oftewel twee jaar. Die periode zou volgens werkgevers- en werknemersorganisaties korter kunnen. Hoewel in oktober 2015 in de ministerraad al is besproken dat de loondoorbetalingsverplichting van (kleine) werkgevers bij ziekte beperkt zou moeten worden, is het tot op heden niet tot concrete plannen gekomen. Wel hebben veel partijen plannen hierover opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s.

Wat stond er in de verkiezingsprogramma’s?

In de verkiezingsprogramma’s hebben partijen over dit onderwerp de volgende ideeën:

  • VVD wil dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort tot één jaar. Het tweede jaar wordt dan door de overheid betaald.
  •  CDA wil voor langere ziekteperiodes een private regeling met publieke waarborgen.
  • D66 wil dat kleine werkgevers het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief moeten kunnen verzekeren.
  • PvdA wil dat er een collectieve verzekering komt voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij de loondoorbetaling bij ziekte.
  • GroenLinks wil dat er een collectieve verzekering komt voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers.
  • ChristenUnie wil de kleinere werkgevers minder lang financieel belasten met zieke werknemers en wil ook de grotere bedrijven tegemoet komen.
  • 50PLUS wil dat werkgevers nog maar maximaal 8 weken loon hoeven door te betalen aan hun zieke werknemers, daarna zou de overheid de loondoorbetaling op zich moeten nemen.

Bron: ANP / De Telegraaf / XpertHR Actueel