De werkloosheid vertoont alweer langere tijd een delende trend en nu vinden ook langdurig werklozen weer een baan. De daling van de langdurige werkloosheid (- 43 duizend), is voor het eerst sinds 2009. Ook onder 55-plussers nam het aantal langdurig werklozen af. Langdurige werkloosheid onder ouderen daalt

Dit meldt het CBS. Het CBS vindt mensen langdurig werkloos als zij 12 maanden of meer geen betaald werk hebben gehad, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar zijn.

Langdurig werklozen vinden later werk
Na zes jaren stijging daalde het aantal langdurig werklozen in 2016 naar 216 duizend. In 2015 waren er nog 259 duizend langdurig werklozen. Voor de leeftijdsgroepen onder de 55 jaar was een jaar eerder al een kleine daling ingezet.

Dit is een bekende trend: ook tien jaar geleden bleef het aantal langdurig werkloze ouderen lang groeien. Een verschil met toen is dat er nu in verhouding meer langdurig werklozen ouder zijn dan 55 jaar. In de andere leeftijdsgroepen was de toename de afgelopen jaren minder groot.

Later ontslagen, later weer aan het werk
Ook de totale werkloosheid onder 55-plussers – dus kort en langdurig – begon een jaar later te dalen dan bij de jongere leeftijdsgroepen. De toename van de werkloosheid bij ouderen begon echter ook een jaar later, in 2010 in plaats van in 2009, dan bij de andere groepen.

Onder 55-plus-mannen daalde de werkloosheid in 2016, maar bij vrouwen uit de leeftijdsgroep was er nog een toename. Daar staat tegenover dat de toename in de periode 2010-2015 ook groter was bij mannen dan bij vrouwen. Onder vrouwen van 55-plus groeide de werkloosheid in de periode 2010-2015 minder sterk dan bij de mannen.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl