Dat er vele beroepen zijn waar een groot tekort aan geschikte mensen voor bestaat is bekend. Velen spreken over een tekort aan hoogopgeleid personeel, waardoor de oorzaak aan een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch wordt toegeschreven. Onderzoek van Intelligence Group en Nationale Beroepengids laat ook een andere oorzaak zien. Krapteberoepen hebben een groot gebrek aan populariteit of bekendheid bij de beroepsbevolking. Er wordt voornamelijk gezocht naar “bekende” beroepen, waarbij het arbeidsmarktperspectief van het betreffende beroep onvoldoende lijkt mee te spelen. Dit blijkt uit de analyse van het zoekgedrag van 3 miljoen bezoekers op nationaleberoepengids.nl gekoppeld aan de data van de arbeidsmarktkansen van deze beroepen.Onbekendheid van beroepen wellicht oorzaak voor arbeidsmarktkrapte

Het toekomstperspectief van een beroep of het aantal banen en vacatures wordt onvoldoende meegewogen in de studie of beroepskeuze. Het bericht dat 280.000 studenten na hun studie moeite zullen hebben met het vinden van een baan lijkt dat beeld te onderstrepen. Ook werd dit probleem aangekaart in de brief van o.a. Peter Huwae van decanenvereniging NVS-NVL aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Het onderliggende probleem van een ‘verkeerde’ studiekeuze is te vinden in het tekort aan betrouwbare informatie over arbeidsmarktperspectieven van opleidingen.

De zoekmachine data van nationaleberoepengids.nl toont aan dat de oorzaak inderdaad in deze hoek ligt. De top 10 van meest gezochte beroepen betreffen grotendeels de beroepen die tot de verbeelding spreken, zoals advocaat, chirurg, piloot en architect. Beroepen die vanuit salaris oogpunt een goed perspectief bieden, maar niet vanuit het aantal beschikbare arbeidsplaatsen.

De top 10 populaire beroepen inclusief zoekopdrachten en aantal vacatures
Beroepsnaam Aantal  zoekopdrachten Aantal Vacatures perspectief
Psycholoog (meerdere specialisaties) 3172 5000 redelijk
Advocaat 2922 1300 goed
Accountmanager (meerdere specialisaties) 2395 46250 zeer goed
Architect 2384 450 goed
Tandarts 2036 2500 zeer goed
Verpleegkundige (meerdere specialisaties) 2035 33200 zeer goed
Accountant (incl. assistent) 2030 21000 zeer goed
Fysiotherapeut 1970 3350 redelijk
Chirurg (meerdere specialisaties) 1842 500 zeer goed
Piloot 1837 20 goed
Makelaar (meerdere specialisaties) 1780 1300 zeer goed

 

De uitzonderingen in de top 10 zijn Account Manager, Accountant en Verpleegkundige. Dit zijn beroepen met veel openstaande vacatures waar ook redelijk naar gezocht wordt. Bij andere beroepen zoals Psycholoog, Fysiotherapeut en Makelaar wordt als zichtbaar dat de interesse het aantal vacatures overstijgt. Verpleegkundige is overigens een beroep dat zeker interesse krijgt, maar toch met onvoldoende geschikt personeel kampt. Wellicht kan de oorzaak hiervoor gevonden worden in een hoge overstapdrempel en te weinig opleidingsplekken.

Krapteberoepen krijgen te weinig interesse

De top 10 van beroepen met extreem grote krapte bestaat zoals wellicht verwacht uitsluitend uit technische beroepen. De nummer 1 in de lijst is het beroep Reparatie- en onderhoudsmonteur, dat in 2016 maar liefst 1654 keer meer vacatures had dan dat er zoekopdrachten waren. De Software Engineer staat op de 2e plaats, gevolgd door programmeur.

Top 10 krapteberoepen gesorteerd op aantal vacatures
Beroepsnaam aantal vacatures Aantal zoekopdrachten perspectief
Reparatie- en onderhoudsmonteur 23159 14 zeer goed
Software Engineer 20110 513 zeer goed
Programmeur (overig; exclusief php, java & .net) 16216 722 zeer goed
Servicemonteur (meerdere specialisaties) 15920 106 zeer goed
PHP Programmeur/Developer 14125 63 zeer goed
Constructeur (meerdere specialisaties) 13094 281 zeer goed
JAVA Programmeur/Developer 11535 76 zeer goed
Onderhoudsmonteur (meerdere specialisaties) 10912 159 zeer goed
C, C++ Programmeur/Developer 6216 5 zeer goed
Elektrotechnisch Ingenieur 5800 165 zeer goed

 

Wanneer de top 10 wordt gesorteerd op basis van de verhouding aantal vacatures per zoekopdracht wordt er iets heel frappantst zichtbaar. De top 10 van impopulaire beroepen met veel vacatures bestaat voornamelijk uit twee beroepstypes, namelijk de monteur en de programmeur. Deze twee beroepstypes hadden in 2016 ruim 105.000 vacatures tegenover slechts 1600 zoekopdrachten.

Top 10 krapteberoepen gesorteerd op meeste vacatures per zoekopdracht
Beroepsnaam aantal vacatures Aantal zoekopdrachten perspectief
Reparatie- en onderhoudsmonteur 23159 14 zeer goed
C, C++ Programmeur/Developer 6216 5 zeer goed
PHP Programmeur/Developer 14125 63 zeer goed
JAVA Programmeur/Developer 11535 76 zeer goed
Servicemonteur (meerdere specialisaties) 15920 106 zeer goed
Storingsmonteur 3368 41 zeer goed
Onderhoudsmonteur (meerdere specialisaties) 10912 159 zeer goed
Heftruckmonteur 938 14 zeer goed
Constructeur (meerdere specialisaties) 13094 281 zeer goed
Technisch medewerker 3312 76 zeer goed

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl/