Ondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de economie en blijven investeren en personeel aannemen. Ze zijn daarbij wel kieskeurig, want langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van medewerkers zijn een doemscenario voor ondernemer. Vooral zzp’ers zijn hier beducht voor, omdat zij vaak niet of slecht verzekerd zijn voor sociale risico’s.

Ondernemers blijven personeel aannemen

Ondernemers van grotere mkb-bedrijven merken de gevolgen van de economische vooruitgang. Ze plukken er de vruchten van door een groeiend aantal opdrachten, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. In het onderzoek werden 514 zzp’ers en mkb-ondernemers over hun ondernemerschap ondervraagd.

Nieuw personeel aannemen
Grote veranderingen in investeringen voorzien ondernemers niet. Het merendeel (52%) blijft evenveel investeren als het vorige kwartaal; ruim een op de tien (14%) zegt dit kwartaal zelfs meer te investeren. Iets meer dan een derde (35%) verwacht de komende twee jaar in omzet te groeien. 42% voorziet stabiele omzetcijfers.

Ondernemers blijven ook nieuw personeel aannemen; 47% neemt dit kwartaal naar verwachting net zoveel personeel als het afgelopen kwartaal. Bijna twee op de tien (18%) ondernemers denkt dit kwartaal meer mensen in dienst te nemen.

Op de been blijven eerste prioriteit
Langdurige ziekte of arbeidsongeschikt is volgens de meeste ondernemers het ergste wat hen als ondernemer kan overkomen (62%). Vooral onder zzp’ers is dit een grote zorg (77%). Bijzonder aan deze constatering is dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Op de tweede plek in de lijst van ‘Ergste zaken die ondernemers kunnen overkomen’ staat een faillissement van het bedrijf (20%). Mkb’ers maken zich daar meer zorgen over dan zzp’ers.

Bijna driekwart (74%) van de ondernemers ziet zichzelf als de drijvende kracht van de onderneming. Voor een iets kleiner deel (70%) is dat de klant; 44% wijst de levenspartner als cruciale factor aan. Zpp’ers uitgesloten, noemt iets minder dan de helft (48%) van de ondernemers de eigen medewerkers als drijvende kracht van de onderneming.

Groeiende concurrentie
De concurrentie zit niet stil volgens ondernemers. Bijna de helft (48%) maakt zich daar zorgen om. Onder groot mkb’ers (73%) is deze vrees het breedst gedeeld. Jongere ondernemers van 18 tot 34 jaar maken zich meer zorgen over de concurrentie (67%) dan oudere ondernemers.

Gevraagd naar de toekomst blijkt meer dan een kwart van de ondernemers (27%) te verwachten dat de concurrentie het komende jaar toeneemt. Ruim de helft (57%) voorziet geen verandering. Slechts 6% verwacht minder concurrentie. Klein mkb’ers verwachten komend jaar een grotere afname in concurrentie en zijn daarmee positiever gestemd dan zzp’ers.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/