De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. Dat is het hoogste peil sinds het begin van de metingen eind 2008.

Ook de verwachtingen zijn positief, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Positiever

Ondernemers in de sector informatie en communicatie, zoals uitgeverijen, media en ICT-bedrijven, zijn met een ondernemersvertrouwen van 23,4 een stuk positiever gestemd dan een kwartaal eerder.

Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en liet daarmee de grootste verbetering zien vergeleken met andere sectoren, aldus de onderzoekers.

Bouwsector

Ook het ondernemersvertrouwen in de delfstoffenwinning is verbeterd ten opzichte van de achterliggende vijf kwartalen. Desondanks is de vertrouwensindicator in deze sector met min 2,8 nog negatief. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming.

Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector het hoogst van alle sectoren.