De WWZ wordt weer aangepast. Het ontslag van langdurig zieke werknemers gaat u in het verschiet minder kosten. Ontslag zieke werknemer wordt goedkoper

Een bedrijf draait niet meer helemaal zelf op voor de vergoeding die een werknemer krijgt die na twee jaar ziekte wordt ontslagen. De kosten van de transitievergoeding worden voortaan door de werkgevers collectief gedragen.

De ministers gingen vorige vrijdag akkoord met het voorstel van collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Ondernemingen worden voortaan gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daarmee komt de regering tegemoet aan de zorgen bij werkgevers over de hoge kosten voor langdurig zieke werknemers. Er staat wel een verhoging van de Awf-premie tegenover.

Vorig jaar kwam er een hoop kritiek op de WWZ nadat bleek dat een hoop werkgevers langdurig zieke werknemers in een sluimerdienstverband hielden, in plaats van ze te ontslaan. Daardoor bespaarden werkgevers zich de hoge kosten van de transistievergoeding bij ontslag. Begin dit jaar beloofde Asscher al te kijken hoe dit knelpunt kon worden opgelost.

In het voorstel, dat nu ter advies bij de Raad van State ligt, krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Eerder werd de WWZ al aangepast voor de ketenregeling voor seizoenswerk. De agrarische sector kreeg de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling. (ANP/Rijksoverheid)

 

Bron: PW De Gids