De ontslagvergoeding zoals die nu bestaat, moet op de schop. Daarvoor gaan werkgevers dit jaar pleiten in het cao-overleg met de vakbonden. ‘Ontslagvergoeding moet anders’

Het bedrag dat ontslagen medewerkers meekrijgen, zou voortaan gericht moeten worden ingezet voor opleiding om de betreffende krachten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Scholingsbudget

Het bedrijfsleven stelt dat werkenden, veel meer dan nu, zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan. In hun arbeidsvoorwaardennota voor 2017 maken ondernemingsverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland zich ook hard voor afspraken over scholingsbudgetten.

Lees op PW de Gids ook over het belang dat je als werkgever hebt bij het feit dat medewerkers werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om dit op een gestructureerde manier te doen zet je het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) in.

Loopbaan-apk

Wat bovendien zou kunnen helpen, is een zogenoemde loopbaan-apk. In de nota staat een voorstel om voortaan periodiek voor werknemers vast te stellen hoe sterk hun positie is op de arbeidsmarkt en waar aandachtspunten voor bijvoorbeeld bijscholing liggen.

Verder willen de werkgevers dat de arbeidsvoorwaarden minder gaan afhangen van iemands leeftijd en van het aantal jarar dat bij dezelfde baas is gewerkt.

Persoonlijk keuzebudget

Ontziemaatregelen als extra vrije dagen voor ouderen zouden beter kunnen worden omgeruild voor bijvoorbeeld persoonlijke keuzebudgetten, aldus de lobbyclubs.

Ook naar onregelmatigheidstoeslagen zou best nog eens gekeken mogen worden. Activiteiten vinden nu eenmaal steeds verder verspreid over de dag plaats, is de overtuiging van ondernemers.

Loonontwikkeling

Wat betreft de loonontwikkeling houden de werkgevers vast aan hun lijn van de afgelopen jaren: een grotere loonsverhoging bij bedrijven of branches waar dat mogelijk is en een kleinere waar nog niet zo veel financiële draagkracht is, door bijvoorbeeld onzekere marktomstandigheden.

‘Visieloze individualisering’

Vakbond FNV is niet eens met het idee van de werkgevers om aan de ontslagvergoeding te morrelen. ‘Die willen zij vervangen door een “rugzakje” met onder andere scholingsgeld waar werknemers zelf verantwoordelijk voor zijn. Met als doel dat werkgevers mensen makkelijk aan de kant kunnen schuiven wanneer hen dat uitkomt,’ reageert de bond, die spreekt van ‘visieloze individualisering’. ‘Op alle manieren wordt geprobeerd verantwoordelijkheid af te schuiven op werknemers, en goedkoper uit te zijn.”

 

Bron: PW De Gids