De voorbije jaren was er al heel wat kritiek dat werkgevers niet voldoende opleiding aanbieden om hun werknemers competitief te houden in de informatie-economie. Het belang van training zal alvast niet afnemen in de toekomst: machines zouden immers evenveel nood hebben aan ‘training’ als het personeel.

Uit een onderzoek van Accenture bij 2000 business- en IT-executives blijkt dat 77 procent gelooft dat ze binnen drie jaar evenveel op de training van de machines als van het personeel moeten focussen. Training bij machines houdt dan het volgende in: het gebruik van intelligente software, algoritmes en het leren van machines. automatisering

Een even groot aantal executives verwacht ook dat werknemers en intelligente machines steeds meer aan elkaars zijde zullen (samen)werken.       Om die samenwerking vlot te laten verlopen, zal de interactie met de machines op een ‘menselijkere’ manier moeten verlopen. Men voorspelt dat binnen vijf jaar de interactie reeds grotendeels via beeld en stem zal verlopen, in plaats van via het ingeven van tekstopdrachten.

Bedrijven zullen dan meer training moeten aanbieden aan hun ‘blended workforce’ om hun menselijk talent en hun machines de vaardigheden aan te bieden die hen vlot laten samenwerken. Volgens dit onderzoek zal het belang van training dus alleen maar stijgen.

Hoe zullen de bedrijven op deze groeiende noodzaak inspelen? Negen op de tien ondervraagde executives wil online-training aanbieden aan hun medewerkers door hen ‘massive open online courses’ (MOOC’s) te laten volgen. Machines zullen op hun beurt steeds gebruiksvriendelijker en ‘menselijker’ gemaakt moeten worden, waardoor het personeel de automatisering makkelijker zal aanvaarden.

Zo’n 57 procent van de ondervraagden plant dan ook aanpassingen aan hun technologie. De vooruitgang in natuurlijke interfaces, draagbare apparaten en ‘slimme’ machines zal de bedrijven nieuwe mogelijkheden bieden om hun personeel doorheen het technologische doolhof te leiden.

In de huidige globale economie zijn de bedrijven volledig afhankelijk van de technologie. Dat vraagt een hoog niveau van vaardigheden om die technologische systemen te ontwikkelen, te onderhouden en te gebruiken. Het is in het belang van de werkgevers zelf dat ze helpen om die vaardigheden up -to-date te houden.