Jonge Nederlandse vrouwen werken al vaker in deeltijd dan jonge mannen: 62 procent van de vrouwen van 18-25 jaar tegenover 28 procent van de mannen in die leeftijdscategorie heeft een deeltijdbaan.

Ook vóór moederschap werkt Nederlandse vrouw parttimeDit blijkt uit Eerste treden op de arbeidsmarkt, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar jonge werkende vrouwen en mannen.

Even vaak werk na diploma

Ook blijkt uit het onderzoek dat na het behalen van hun diploma jonge vrouwen en mannen ongeveer even vaak werk vinden. Vrouwen van 26 tot 30 jaar en van 31 tot 35 jaar hebben iets minder vaak werk dan mannen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen dan mannen in deze leeftijd volledig voor de kinderen zorgen.

Wel is de werkloosheid onder jonge vrouwen en mannen tot 35 jaar ongeveer even groot, namelijk rond de 5 procent.

Grote verschillen in deeltijdwerk

Anders dan vaak wordt gedacht, zijn het niet alleen moeders met jonge kinderen die parttime werken. Uit het onderzoek blijkt dat jonge vrouwen kort na afronding van hun opleiding al vaker in deeltijd werken dan jonge mannen. 62 procent van de vrouwen tegenover 28 procent van de mannen werkt dan in deeltijd.

Onder vrouwen en mannen van 26-30 en 31-35 jaar zijn de verschillen in deeltijdwerk nog groter. In de categorie 26-30 jaar werkt 56 procent van de vrouwen tegenover 15 procent van de mannen in deeltijd, in de groep 31-35 jaar is dit 69 procent tegenover 14 procent. In deze leeftijdsgroepen speelt de zorg voor kinderen wel een rol.

Nederland grootste kloof van Europa

Nederland springt eruit vanwege het grote verschil in het aantal gewerkte uren tussen jonge vrouwen en mannen. Waar vrouwen gemiddeld 29 werken, is dit voor mannen 37 uur. In Europa is dit voor vrouwen 35 uur en voor mannen 39 uur.

In tegenstelling tot ons land zijn er ook landen waar de verschillen tussen vrouwen en mannen klein of zelfs afwezig zijn, zoals in Bulgarije.

Vrouwen tot 30 jaar verdienen meer dan mannen

Jonge vrouwen, tussen de 18 en 30 jaar, die bij de overheid werken, verdienen een hoger uurloon dan mannen. Wat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eerder ook al stelde. Vrouwen en mannen van 31-35 jaar verdienen evenveel bij de overheid. Jonge vrouwelijke ambtenaren beginnen hun carrière in verhouding dus goed.

In het bedrijfsleven hebben alleen vrouwen tot 25 jaar een hoger uurloon. Vrouwen van 31 tot 35 jaar verdienen in het bedrijfsleven minder per uur dan mannen.

 

Bron: PW De Gids