Werkgerelateerde sociale netwerken (zoals LinkedIn) worden vaak gebruikt door recruiters om nieuwe werknemers te vinden, omdat het informatie over scholing of werkervaring bevat. Maar kun je ook iemands persoonlijkheid eruit afleiden? Ja, maar met name geldt dit voor extraversie en zelfpresentatie. Voor andere persoonlijkheidskenmerken lijkt dit niet te kunnen.

Beeld Op basis van een LinkedIn profiel kun je iemands persoonlijkheid inschatten

Dit blijkt uit het binnenkort in het Journal of Managerial Psychology te verschijnen onderzoek ‘Personality Perception Based on LinkedIn Profiles’ van Niels van de Ven, Aniek Bogaert, Alec Serlie, Mark Brandt en Jaap Denissen.

De onderzoekers komen tot deze conclusie nadat ze groepen beoordelaars gevraagd hebben de persoonlijkheid in te schatten van 275 mensen op basis van hun LinkedIn-profiel. Vervolgens vergeleken ze deze inschattingen met de uitslag van de persoonlijkheidstests die ze afgenomen hadden bij de eigenaars van de profielen. Niels van de Ven (Tilburg University): “We vinden dat puur op basis van een LinkedIn-profiel je vrij accuraat iemands extraversie kan inschatten en ook hoe goed iemand is in zelfpresentatie. Maar eigenlijk is net zo belangrijk dat voor karaktertrekken als hoe precies, creatief, aardig, of emotioneel stabiel iemand is we dit niet kunnen voorspellen.”

Belang voor recruiters

Voor recruiters is dit relevante informatie. Uit eerder onderzoek blijkt dat extraversie en zelfpresentatie belangrijke voorspellers zijn voor het goed functioneren van met name managers en sales executives. Bijvoorbeeld voor dit type functies kunnen persoonlijkheids-inschattingen op basis van LinkedIn daarom een mogelijke rol spelen in het werving- en selectieproces om een eerste inschatting van kandidaten te maken.
Co-auteur Alec Serlie (GITP): “We wisten al dat je op basis van een Facebook-profiel iemands persoonlijkheid kan voorspellen. Maar die profielen bevatten veel interactie met andere mensen en worden veel minder bewust gemaakt dan bij LinkedIn. Daarom is het voor recruiters een belangrijke vraag of LinkedIn ook dit soort persoonlijkheidsinformatie ‘lekt’, en dat blijkt dus voor sommige karaktertrekken het geval te zijn.”

Dr. Niels van de Ven is Universitair Hoofddocent aan het Department of Marketing van de Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University.
Dr. Alec Serlie is manager Research bij GITP en Universitair Docent arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Erasmus Universiteit.

 

Bron: HRPraktijk