De Nederlandse industrie verwacht een opvallend sterke behoefte aan personeel voor komende maanden. Het tekent volgens ABN Amro de forse groei en de inhaalslag die de sector maakt. 

In zijn sectorrapport van de industrie meldt Casper Burgering, sectoreconoom voor industrie en industriële metalen, op basis van een groot aantal bedrijfscijfers een aanhoudend forse exportgroei.
,,Het vertrouwen onder industriële ondernemers blijft opperbest”, concludeert de bank.

Dat staat in contrast tot het recente vertrouwen over nieuwe orders. Dat nam in maart af. ABN Amro schrijft dat deels toe aan de onzekerheid over een mogelijk harde Brexit en het Trump-beleid.

‘Solide’

Ook de net uitgeschreven Britse verkiezingen voeden volgens de bank de ongewisheid in ondernemingen over nieuwe aankopen.

Toch zal de orderstroom voor het jaar op peil blijven, constateert ABN Amro na contact met de bedrijven en zijn geactualiseerde cijfers uit de sector.

De komende maanden zal de behoefte dankzij de aantrekkende wereldeconomie ,,solide” zijn.

De goederenexport nam in de eerste maanden met 13 tot 15% toe op jaarbasis. Die stijgt waarschijnlijk verder want de bezettingsgraad van Nederlandse bedrijven was nog lager dan het eurozonegemiddelde.

‘Acceleratie herstel’

Het voor de Nederlandse export belangrijke Duitsland zag die bezettingsgraad veel sterker toenemen, dankzij zijn fabrieksorders. In maart zwakte de aanwas iets af, maar blijft op een relatief hoog niveau, merkt ABN Amro. ,,Het geeft aan dat het herstel van de industrie in de eurozone accelereert”, aldus Burgering.

De vraag komt minder van consumptieartikelen, vanwege de lage inflatie en de beperkte loongroei en daarmee kans op bestedingen.

De groei in het aantal uitzenduren is in het eerste kwartaal 9%, weer vergeleken op jaarbasis. Burgering ziet ,,een opvallend sterke toename” van de verwachting over personeelssterkte in de komende drie maanden. ,,De behoefte aan personeel is groot.”

Transport hapert

Binnen de sector profiteren bedrijven in met name de productie van leer, rubber, kurk, papier en metaal.

Daarbij stond de index voor de verwerkende industrie in Nederland in februari al op zijn hoogste niveau in zes jaar.

De bank ziet ondanks positieve orderstromen in veel sectoren een ,,opmerkelijke” verdere daling van de bedrijfsinvesteringen. Dat kwam door de zeer forse daling met een kwart van de investeringen in transportmiddelen.

 

Bron: http://www.telegraaf.nl/