Hoewel ze nog volop plezier hebben in hun werk en ook gezond en inzetbaar zijn, gaan oudere technici toch vrijwillig vervroegd met pensioen. Ze vinden hun werkomstandigheden namelijk slecht en vinden die een bedreiging voelen voor hun gezondheid.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Bert Breij, verbonden aan de VU Amsterdam.

Persoonlijke vrijheid belangrijker dan geld
Het ziet er naar uit dat het juist gezonde oudere werknemers zijn, die eerder stoppen met werken. Ze vinden hun persoonlijke vrijheid belangrijker dan meer geld.

Als ze voor de keuze worden gesteld, benutten ze de kansen om vroegtijdig uit te treden, zoals de mogelijkheid van vroegpensioen. Ze trekken zo de regie naar zichzelf, vinden dat het genoeg is geweest en willen hun leven anders inrichten. Ook hun partners hebben veel invloed op de uiteindelijke beslissing.

Binding met werkgever neemt af
Oudere technici ervaren minder binding met de werkgever in de laatste vijf jaar voor hun vertrek. Ze voelen geen warme betrokkenheid van hun werkgever en vinden de relatie te zakelijk. Verder vinden ze de overheid onberekenbaar, omdat pensioenregels steeds wijzigen.

Oudere werknemers zijn zich bewust van hun leeftijd en hebben het gevoel al erg lang te werken. Ze willen bijtijds in vrijheid van hun gezondheid kunnen genieten. Hoewel ze vertrekken, houden ze nog steeds van hun werk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn hun vak en de aanwezigheid van collega’s.

 

Bron: Personeelsnet