Ruim de helft van de werknemers wil de jaren voorafgaand aan hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld willen zij de laatste 4,5 jaar voor hun AOW-leeftijd gaan afbouwen. In die periode zal salaris nog steeds hun belangrijkste inkomstenbron zijn (38%), voor een vijfde deel is dat spaargeld. Bijna een kwart van de werknemers die minder willen gaan werken, wil dit bekostigen door een deel van hun pensioen naar voren te halen.  

Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders tussen 55 en 67 jaar in loondienst.  

De conclusies op een rij: 

 1. De AOW-leeftijd ligt voor veel werknemers hoger dan verwacht.  
 2. Ruim de helft wil graag in aanloop naar de AOW-leeftijd minder gaan werken, gemiddeld de laatste 4,5 jaar.  
 3. Twee op de drie werknemers wil graag eerder stoppen met werken, gemiddeld 3 jaar voor hun AOW-leeftijd.  
 4. Vaak blijft het bij een wens: ruim de helft van degenen die eerder willen stoppen, verwacht pas op de AOW-leeftijd te stoppen.  
 5. Bij eerder stoppen is prepensioen voor 44% de belangrijkste inkomstenbron, bij minder werken geldt dat voor 23%.  
 6. De term ‘deeltijdpensioen’ is bij tweevijfde van de werknemers goed bekend.  
 7. Tweevijfde van de werknemers die minder willen gaan werken, denkt gebruik te maken van het deeltijdpensioen.  
 8. Werknemers voelen er weinig voor om zich aan het eind van hun loopbaan nog om te scholen of van baan te veranderen om inzetbaar te blijven. Liever gaan ze minder (lang) werken.  
 9. Driekwart van de werknemers verwacht dat hun werkgever hen helpt om langer door te werken, maar over dit onderwerp wordt nog weinig gesproken.  
 10. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid.  
 11. Werknemers die hun werk als fysiek belastend ervaren, oudere werknemers en vrouwen zijn het minst goed voorbereid op langer doorwerken. 

Hulp werkgever verwacht bij langer doorwerken 

Driekwart van de oudere werknemers verwacht van hun werkgever dat hij het voor zijn werknemers mogelijk maakt om langer door te werken tot hun pensioenleeftijd. Een klein deel van de oudere werknemers praat over (werken tot) het pensioen met zijn werkgever. 

Duurzame inzetbaarheid 

Hoewel meer dan de helft van de werknemers zijn werk als fysiek of mentaal belastend ervaart, heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van zijn werk en de inzetbaarheid tot aan de pensioenleeftijd. Gezondheid en werkplezier zijn volgens werknemers de sleutel tot langere inzetbaarheid. 53% van de 55+’ers onderneemt zelf al concrete acties om fysiek inzetbaar te blijven. 

Lees meer op Wijzeringeldzaken.nl 

 

Bron: Salarisnet