Betere voorlichting en meer handhaving moeten er voor zorgen dat zwangerschapsdiscriminatie wordt aangepakt.zwangerschapsdiscriminatie

Dat staat in het Actieplan zwangerschapsdiscriminatie dat demissionair minister Asscher deze week aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Samen met verschillende maatschappelijke organisaties heeft Asscher een aantal maatregelen bedacht om zwangerschapsdiscriminatie aan te pakken.

Voorlichting

Zo moet er betere voorlichting komen voor werkgevers en werknemers. ‘Door (tijdig) goede afspraken te maken over de combinatie werk en zorg, de inhoud van het takenpakket van de werknemer en de bestaande voorzieningen goed te benutten, kunnen eventuele arbeidsgeschillen – en in het verlengde hiervan discriminatie – worden voorkomen dan wel beperkt’, aldus Asscher in zijn brief.

Het team Arbeidsdiscriminatie van de Inspectie SWZ gaat gerichter toezicht houden en krijgt daarvoor een mix aan instrumenten en middelen. Zo komt er een flyer met daarin de rechten en plichten voor een werkgever. Ook wordt de module discriminatie in de Zelfinspectietool over psychosociale arbeidsbelasting uitgebreid met vragen en aandachtspunten rond zwangerschapsbeleid. Daarnaast krijgt de Inspectie de mogelijkheid om een boete op te leggen als werkgevers de regels rondom het antidiscriminatiebeleid bewust schenden.

Speciale app: gezond werken

Momenteel wordt er een app ontwikkeld ‘Gezond werken tijdens de zwangerschap’ bedoeld voor zowel werkgever als werknemer. Via de app krijgen zwangere vrouwen informatie over mogelijke risico’s, aanpassingen van werk en werktijden en advies voor de werkgever. De app is gebaseerd op de NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk, die bedrijfsartsen ondersteunt bij de begeleiding van zwangere werknemers. De app zal vanaf maart 2018 beschikbaar zijn.

Zwangerschapsdiscriminatie

Bijna de helft (43%) van de zwangere vrouwen en net bevallen moeders op de arbeidsmarkt heeft te maken met discriminatie, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Eind 2016 herhaalden zij het onderzoek dat ze in 2012 ook al uitvoerden. De situatie is in al die jaren niks verbeterd, zegt het College; zwangere vrouwen en jonge werkende moeders ondervinden nog net zo veel obstakels.

Lees de volledige brief met het actieplan zwangerschapsdiscriminatie >>>

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl