De overheid wordt verplicht werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen op straffe van een boete. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten, liet staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten. Het gaat om circa 3000 banen. 

De maatregel is nodig omdat de overheid afspraken uit het sociaal akkoord niet nakomt. Daarin sprak het kabinet met werkgevers en vakbonden af dat er tot 2025 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar moeten komen, waarvan 25.000 bij overheidswerkgevers. Het bedrijfsleven houdt zich wel aan de afspraken, maar de overheid loopt achter. Klijnsma zet daarom de eerder afgesproken quotumregeling in gang, waardoor de overheid gedwongen wordt. Lukt de inhaalslag niet dan volgt er een boete van 5000 euro per werkplek.

 

Bron: AllesOverHR