Vorige week is het polderoverleg tussen de sociale partijen in Den Haag stukgelopen. Zij konden het onder andere niet eens worden over de regeling van de Wet DBA. Het vraagstuk rondom de zzp-wet ligt dus weer bij de formatietafel. Zij zoeken nu naarstig naar een beter alternatief, meldt de Telegraaf.

De partijen zoeken naar een betere oplossing voor zzp’ers. Zzp’ers geven namelijk aan dat zij problemen ondervinden met de zzp-wet. Opdrachtgevers zouden namelijk huiverig zijn met inhuren van zzp’ers, omdat de wet veel onduidelijkheid geeft omtrent het beleid van de Belastingdienst. Het inhuren van een zzp’er zou financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen. Daar zitten veel bedrijven niet op te wachten.

Kritiek vanuit Tweede Kamer

Veel zzp’ers keuren niet als enige de Wet DBA af. Ook klinkt er kritiek vanuit de Tweede Kamer. Destijds is door Wiebes, staatssecretaris van Financiën, besloten om de handhaving van de uitvoering van wet op te schorten. De reden hiervoor was dat de wet te veel onduidelijkheid met zich meebracht voor zowel de zzp’ers en opdrachtgevers als voor de overheid.

Discussie positie zzp’ers in Nederland

Niet alleen het stuklopen van het polderoverleg heeft ervoor gezorgd dat de Wet DBA weer bij de formatie ligt. Ook de problemen rondom de positie van alle zzp’ers in Nederland liggen op het bordje van de formatie.

Zo pleit SP voor meer sociale zekerheid. Dit in de vorm van premies voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor de zzp’er. Volgens vakbond FNV zouden zzp’ers en freelancers de arbeidsmarkt verzieken. Opdrachtgevers zouden namelijk kosten besparen door freelancers en zzp’ers in te huren in plaats van vaste werknemers. Hiermee zouden opdrachtgevers de kosten van vaste werknemers omzeilen. Vaste werknemers worden hierdoor benadeeld, volgens de FNV. Politieke partij VVD laat anders weten: “De moderne arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. (…) Op die manier helpen wij onze economie vooruit. Wij vinden dat we deze ondernemers moeten toejuichen in plaats van bestrijden.” De discussie rondom de flexibilisering van de arbeidsmarkt houdt dus de gemoederen bezig binnen de muren van het Binnenhof.

 

Bron: ZZPbarometer