Niet al in 2018, maar pas in 2019, kunnen werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. Wel zal de regeling met terugwerkende kracht gaan werken.Compensatie transitievergoeding per 1 januari 2019

Dat is te lezen in de Derde voortgangbrief Wwz die minister Asscher (SZW) onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. Het uitstel komt doordat het UWV nog allerlei procedures en IT-systemen moet aanpassen. En daar heeft het UWV meer tijd voor nodig.

Problemen met transitievergoeding na ziekte
De regeling biedt een oplossing voor (kleine) werkgevers die in de problemen komen omdat zij alsnog een transitievergoeding moeten betalen nadat een zieke medewerker al twee jaar is doorbetaald. Veel werkgevers houden hun werknemers na die tweejaarstermijn daarom maar in dienst in een ‘slapend dienstverband’, zodat zij geen transitievergoeding verschuldigd zijn.

Dat hoeft in de toekomst niet meer, omdat de transitievergoeding wordt gecompenseerd. Om de compensatie te kunnen betalen, wordt de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) vanaf 2019 hoger.

Terugwerkende kracht, hogere premie
Ondanks dat de regeling pas in 2019 ingaat, heeft deze wel terugwerkende kracht. Hierdoor krijgen werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na twee jaar ziekte, achteraf alsnog compensatie.

Verder is aangekondigd, dat werkgevers en werknemers in de cao meer ruimte krijgen, om de vergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te regelen. Dat kan al vanaf 1 januari 2018.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/