Gisteren riep staatssecretaris Eric Wiebes de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met zijn wetsvoorstel van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB). Door een maas in de wet zou de staatskas miljarden kunnen mislopen. Maar volgens sommige adviseurs heeft Wiebes zich bang laten maken door collega-adviseurs die de wet en toelichting verkeerd lezen. peb pensioen in eigen beheer wet en regelgeving wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Het wetsvoorstel heeft tot doel een eind te maken aan de fiscale faciliteit voor dga’s die in eigen beheer pensioen opbouwen. Pensioen- en belastingadviseurs verschillen sterk van mening over de mogelijke uitwerking van het wetsvoorstel.

PEB

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de afgelopen jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Om hiervan af te komen, mogen dga’s de commerciële waarde van hun PEB afstempelen naar de fiscale waarde zonder met de fiscus te hoeven afrekenen. Vervolgens kunnen zij hun pensioen afkopen met een fiscale korting of omzetten naar een oudedagsverplichting.

De meeste pensioenvoorzieningen hebben een indicatie om de koopkracht van de dga op peil te houden. Als het PEB in een aparte pensioen-bv is ondergebracht, komen de kosten van deze toekomstige indexatie terecht op de balans van de werk-bv van de dga. Ze drukken de winst zodra indexatie wordt uitbetaald of mogen worden verrekend met de winst als de pensioen-bv ophoudt te bestaan. Dat laatste gebeurt wanneer een PEB beëindigd wordt. Tot zover zijn alle experts het met elkaar eens.

Maar als een PEB intern is ondergebracht in de werk-bv van de dga – wat meestal het geval is – mogen toekomstige indexatielasten niet op de balans worden gezet. Deze komen dan pas ten laste van de winst in de uitkeringsfase. Dit is waar de meningsverschillen beginnen.

Volgens critici moet de toekomstige indexatie in het tweede geval worden verrekend bij beëindiging van het PEB. Wat betekent dat indexatie op dat moment de winst drukt. Dit is waar de schatkist mogelijk geld gaat mislopen.

Pensioenadvocaat Theo Gommer: ‘Het klopt misschien dat het nooit de bedoeling van de wetgever is geweest om de indexatie in alle gevallen mee te nemen. Toen ik de passage in de memorie las, dacht ik ook eerst: hier is een woord vergeten. Maar toen ik er langer over nadacht en met anderen over sprak, kwam ik tot de conclusie dat meenemen van de indexatie wel mag en ook bij intern eigen beheer logisch is.

Snel duidelijkheid nodig

Masha Bril, pensioenexpert van ABN Amro MeesPierson, interpreteert de tekst van Wiebes anders. De indexatielasten zijn enkel en alleen aftrekbaar in de situatie dat het pensioen is ondergebracht in een aparte pensioen-bv. Pensioendeskundige Ingrid Leene is het met hem eens. Zij hoopt dat er snel meer duidelijkheid over het PEB komt en meent dat zowel dga’s als adviseurs niet met meer onduidelijkheid geholpen zijn.

Ook fiscalist Cor Overduin is niet blij met de consternatie die is ontstaan en de vertraging die hieruit voortvloeit. Maar hij onderschrijft wel de interpretatie van Gommer. Vanuit het perspectief van de pensioengerechtigde schuilt daarin het risico dat de Belastingdienst zijn pensioen niet langer als ‘zuiver’ beschouwt. Dat kan vergaande gevolgen hebben, aldus Overduin. ‘Er zit een gat in de wet dat Financiën zal moeten dichttimmeren.’

Bron: Fd.nl, https://www.xperthractueel.nl