Door de stijgende rente, hoeven de meeste pensioenfondsen niet te korten op de pensioenuitkeringen. Dat is goed nieuws voor gepensioneerden, zeker omdat mensen met een klein pensioen er in 2017 toch al iets op vooruit gaan. Pensioen gat iets omoog in 2017

Want Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.400 euro, krijgen in 2017 een iets hoger netto pensioen uitgekeerd. Het gaat niet om schokkende bedragen: bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen zij 50 eurocent meer per maand, bij 750 euro is dat 75 eurocent. Het verschil met december 2016 loopt op tot 1,78 euro bij een aanvullend pensioen van 1.700 euro per maand.

Dat heeft HR- en salarisdienstverlener ADP berekend op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2017.

Bijdrage zorgverzekering lager
De lichte verhoging komt doordat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt verlaagd, waarvan vooral mensen met een relatief laag pensioen van profiteren.

Pas vanaf een aanvullend pensioen van 2.450 euro stopt de vooruitgang, omdat de belastingverhoging in euro’s groter is dan de premiedaling van de ZVW. Het negatief verschil met 2016 is echter minuscuul. Dit varieert van 5 eurocent tot 67 eurocent bij een uitkering van 2.750 euro per maand.

Pensioenkortingen toch niet nodig
Hoewel er lange tijd sprake was van dreigende pensioenkortingen, geeft de lichte rentestijging pensioenfondsen genoeg vertrouwen om volgend jaar niet te korten.

De vijf grootste pensioenfondsen hebben inmiddels aangekondigd dat zij in 2017 niet hoeven te korten op de pensioenen.

AOW gaat opnieuw omhoog
De ouderenkorting voor gepensioneerden gaat in 2017 met 215 euro omhoog. Daarmee komt deze korting in 2017 uit op 1.292 euro voor inkomens tot 36.057 euro. De geplande verlaging van 114 euro zoals in het belastingplan 2016 staat, wordt daarmee te niet gedaan.

Ook de AOW-uitkering gaat omhoog, voor gehuwden stijgt deze netto met 6,26 euro per persoon. Voor ongehuwden is dat 9,30 euro per persoon. Deze stijging is het gevolg van een hogere bruto AOW-uitkering.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/