Eindelijk weer eens wat beter nieuws voor werknemers met een beschikbaar premiepensioen, ook wel bekend als DC-regeling. Want in het vierde kwartaal van 2016 is de gemiddelde uitkering gestegen van 687 euro naar 756 euro.

Pensioenen premieregeling stijgen fors in 2017

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, adviesbureau voor human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

In de buurt van middelloon-pensioen
Door de stijging, kan een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen, bij pensionering 756 euro per maand aan pensioen tegemoet zien. Dat is nog steeds minder dan de uitkering bij een middelloonregeling, maar het bedrag komt er wel dichter bij in de buurt.

In een middelloonregeling kan een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen een uitkering van 926 euro per maand tegemoet zien. Het verschil komt door de huidige lage rentestanden; uitgaande van 3% rekenrente wordt in een beschikbare premieregeling niet genoeg geïnvesteerd om tot een vergelijkbare uitkomst als bij een middelloonregeling te komen.

Variabele uitkering door Wet verbeterde premieregeling
Wanneer het premiepensioen uitkeert, moet de gepensioneerde verplicht pensioen aankopen. Doordat de rente nu erg laag staat, zijn de pensioenuitkeringen relatief mager. Onder de Wet verbeterde premieregeling, die sinds 1 september geldt, is het niet langer verplicht om een vaste uitkering aan te kopen. Door voor een variabele uitkering te kiezen, kan de afhankelijkheid van de marktrente verminderen.

Of de variabele uitkering veel gebruikt gaat worden, is nog onduidelijk: de meeste pensioenuitvoerders zijn nu nog met hun productontwikkeling bezig. Pas als die producten in de loop van 2017 duidelijker zijn, zal blijken hoeveel medewerkers daadwerkelijk voor een variabele uitkering kiezen. Goede voorlichting is daarbij heel belangrijk, want de regels zijn behoorlijk gecompliceerd.

Meer premie inleggen door marktrentestaffels
Steeds meer pensioenuitvoerders bieden zogenaamde ‘marktrentestaffels’ aan voor beschikbare premieregelingen. Hierdoor is het mogelijk om meer premie te kunnen inleggen dan op basis van de bestaande 3%- en 4%-staffels

De marktrentestaffels hebben doorgaans een lagere rekenrente, daarom stellen de uitvoerders voorwaarden aan het gebruik van de staffel. Het gebruik van staffels met een lagere rekenrente dan 3% komt langzaam op gang, vooral bij de wat grotere werkgevers.

Gevolgen verhogen pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Daardoor zijn werkgevers enerzijds 6 procent minder kwijt aan pensioenlasten. Maar aan de andere kant, hebben werkgevers wel extra loonkosten als werknemers inderdaad langer in dienst blijven.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl