De leeftijd dat werknemers pas met pensioen mogen wordt te snel verhoogd, vindt de vakbond CNV. De bond is bang dat veel werknemers de pensioendatum niet halen. Eerder vroegen werkgevers in de bouw- en metaalbranche al om hulp aan politiek Den Haag. De CNV vindt dat alle werknemers het risico van uitval lopen, niet alleen die met fysiek zware beroepen. Ambtenaren zitten bijvoorbeeld ook duidelijk in de risicogroep. 

70 jaarDe vakbond CNV en werkgevers in de metaal-, en bouwbranche vinden dat de pensioenleeftijd te snel stijgt. Ook ambtenaren liggen in de risicozone. De vrees is dat velen hun pensioen in de toekomst niet zullen halen.

Ambtenaren die nu in de vijftig zijn, mogen pas op hun 69e jaar met pensioen. Veertigers moeten zelfs rekening houden met een AOW-leeftijd van 70 jaar. En dat gaat veel te snel vindt het CNV. ‘Het zou goed zijn als de partijen die een kabinet aan het formeren zijn afspreken een rem te zetten op de verhoging van de AOW-leeftijd’, aldus Maurice Limmen, voorzitter van het CNV.

Levensverwachting

In de wet is vastgelegd dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 is gekoppeld aan de levensverwachting. ‘Dat er een koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd, is nog tot daaraan toe. Dat hebben we in 2010 als sociale partners en overheid ook met elkaar afgesproken in het pensioenakkoord’, aldus Limmen.

Duurzame inzetbaarheid

Nederlanders worden elk jaar dus gemiddeld een maand ouder, de wetgever vindt daarom dat we ook langer kunnen werken. Het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ is daarom steeds meer van belang. Vooral onder ambtenaren, want uit recent onderzoek bleek weer dat het extra lange verzuim onder gemeenteambtenaren is gestegen: van 0,6 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016. Bij de vier grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken de meeste ambtenaren die langer dan een jaar ziek zijn. Daar ligt het percentage op 1 procent. Net als in de voorgaande jaren blijft het ziekteverzuim in het algemeen bij gemeenten met 1,7 procent hoger dan het landelijke cijfer.

Werkstress
Vergrijzing en werkstress zijn de grote boosdoeners. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor gemeenten van het A en O-fonds. Overheidsrganisaties zullen daarom meer aandacht moeten besteden aan de gezondheid, ontwikkeling en het werkplezier van deze grote groep (toekomstige) zestigers. Een steeds vaker gebruikte mogelijkheid is het Generatiepact.

Jong bloed
Dat is een afspraak tussen werkgever en werknemer met als doel de gemiddelde leeftijd binnen het gemeentehuis omlaag te brengen. Oudere ambtenaren kunnen ervoor kiezen wat minder te gaan werken. De organisatie kan hierdoor besparen op loonkosten en investeren in jong bloed.De gemeente compenseert een deel van de uren die deze mensen inleveren. Het andere deel is voor rekening van de ambtenaar, maar er zijn ook opties om het salaris aan te vullen met het ABP Keuzepensioen.

Laag inkomen
Maar Generatiepact, deeltijdwerken en vroegpensioen bieden vaak geen uitkomst voor werknemers met een lager inkomen, die onvoldoende hebben kunnen sparen. ‘Het kabinet Rutte III ontkomt niet aan nationale oplossingen zoals tijdelijke bevriezing en flexibilisering van de AOW-leeftijd’, vinden werkgevers uit bouw-, metaal-, en installatiebranche. ‘Ik roep op tot iets meer bescheidenheid. Dan heb ik het niet alleen over zware beroepen’, aldus voorzitter Fried Kaanen van de Koninklijke Metaalunie.

 

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/