Hoge werkdruk is een arbeidsrisico dat in veel organisaties speelt. Een combinatie van lage autonomie en hoge taakbelasting is de grootste boosdoener. In sectoren als de zorg en onderwijs is dit een groot probleem. Op universiteiten is het zelfs alarmerend, zo blijkt uit onderzoek van FNV. Afbeeldingsresultaat voor zieke medewerker

Vakbond FNV deed onderzoek naar de gevolgen van hoge werkdruk bij het personeel van Nederlandse universiteiten. Bijna zeven op de tien werknemers van de Nederlandse universiteiten ervaart de werkdruk als hoog tot zeer hoog. 60% van de respondenten heeft last van fysieke of psychische klachten door te hoge werkdruk. Werken in privétijd is eerder regel dan uitzondering. 80% van de respondenten neemt werk mee naar huis en werkt in het weekend en vakanties. Vier op de tien werkt structureel meer dan zes uur per week over.

Hoge werkdruk kan leiden tot werkstress

Als reden voor de structurele stijging van de werkdruk noemen respondenten de toename van het aantal studenten, de combinatie van te veel verschillende taken, prestatiedruk vanuit overheid en bestuur en bezuinigingen op budgetten, subsidies en ondersteunend personeel. Daardoor nemen de baanonzekerheid en de werkbelasting toe. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tool) zoals hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken, wat weer kan leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. FNV pleit daarom voor afspraken over werkdruk in de cao.

PSA-risico’s in RI&E opnemen

Er is sprake van te hoge werkdruk als werknemers voortdurend één van de volgende ervaringen hebben of een combinatie ervan:

  • werk niet afkrijgen binnen de daarvoor beschikbare tijd;
  • niet de gewenste kwaliteit kunnen leveren;
  • in een hoog tempo werken;
  • onder hoge tijdsdruk werken.

De werkgever moet dit risico opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en aangeven welke maatregelen hij neemt om de werkdruk te verminderen. Inspectie SZW controleert hierop. Meer over de onderzoeksresultaten leest u in het rapport (pdf).

 

Bron: https://www.rendement.nl