De Nederlandse economie groeit zo hard, dat in enkele sectoren nu een tekort is aan goede mensen. Vooral in de ICT, de zorg en de bouw, hebben werkgevers moeite om aan gekwalificeerd personeel te komen. Daar zou de groei hoger kunnen zijn, als er meer mensen waren om het werk te doen.

Personeelstekort zorgt voor problemen

De werkgelegenheid neemt in 2017 en het volgend jaar toe met ruim 225.000 banen tot 10,2 miljoen. Het aantal WW-uitkeringen daalt met 100.000 tot ruim 300.000. Dit staat in de arbeidsmarktprognose die UWV op 29 mei 2017 presenteert.

Vaker een vast contract
Voor het eerst sinds jaren neemt het aantal werknemersbanen iets sneller toe dan het aantal banen van zelfstandigen. In 2018 wordt de groei minder dan in voorgaande jaren gedragen door de uitzendbranche.

Ook laten de cijfers van UWV zien dat nieuwe werknemers in 2016 weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. Dit zijn mogelijk signalen dat bedrijven werknemers weer vaker in dienst gaan nemen, stelt UWV, hoewel het aantal flexibele banen nog steeds sneller stijgt dan het aantal vaste banen.

Overal groei maar niet bij overheid en banken
UWV ziet een toename van het aantal banen in bijna alle sectoren. In absolute aantallen neemt het aantal banen in 2018 het sterkst toe in de zorg- en welzijnssector. Dit komt door een groeiende vraag naar zorg en het schrappen van bezuinigingen in de sector. UWV verwacht vooral nieuwe banen in de kinderopvang, de thuiszorg en in de overige gezondheidszorg. Werkgevers zijn ook naarstig op zoek naar (gespecialiseerde) verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg.

In twee sectoren neemt de werkgelegenheid af. In de financiële sector wordt nog steeds gereorganiseerd om de concurrentie aan te kunnen. Dat gaat gepaard met veel ontslagen. Ook de overheid is nog niet klaar met snoeien in het eigen personeelsbestand. Er zijn nauwelijks vacatures en het aantal ambtenaren neemt nu al jaren af.

Veel minder WW-uitkeringen
De beroepsbevolking neemt vooral in de leeftijdsklasse 55-64 jaar toe, zo blijkt uit de prognose. Maar de werkgelegenheid stijgt nu sneller dan het arbeidsaanbod en daardoor neemt de werkloosheid verder af. Het aantal WW-uitkeringen daalt dan ook sinds het voorjaar van 2016, na jaren van bijna ononderbroken stijging.

De daling zet dit jaar en volgend jaar in hoger tempo door. UWV gaat uit van een afname met 100.000 WW-uitkeringen naar 311.000 uitkeringen eind 2018. De snelle daling is mogelijk doordat minder mensen een uitkering hoeven aan te vragen en de kans op werk vanuit de WW toeneemt.

900 duizend vacatures
In 2017 en 2018 ontstaan jaarlijks rond de 900.000 vacatures. De meeste vacatures ontstaan in de grootste sectoren: de detailhandel, zorg & welzijn en de horeca. Vacatures ontstaan doordat bedrijven weer kunnen uitbreiden en meer mensen wisselen van baan.

Het groeiende aandeel 55-plussers op de arbeidsmarkt drukt het aantal baanwisselingen enigszins. De arbeidsmobiliteit ligt bij deze leeftijdsgroep namelijk lager dan gemiddeld.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl