Een nieuw jaar kent altijd weer nieuwe regels voor werkgevers en werknemers. Ook in 2017 is dit het geval. Bent u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen die per 1 januari zijn geïntroduceerd?

In vergelijking met vorige jaren is de impact van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. De Tweede Kamerverkiezing, die in maart plaatsvindt, is hierbij van invloed. Na de verkiezingen kunnen organisaties grotere wetswijzigingen verwachten. Toch vereisen ook de nieuwe regels per 1 januari 2017 de aandacht van werkgevers.

Welke maatregelen gelden sinds de jaarwisseling?

Wat gaat er dit jaar nog meer veranderen?

Verderop in het jaar volgen nog meer maatregelen. Zo wordt de Arbowet gewijzigd en gaan er voor het wettelijk minimum(jeugd)loon nieuwe regels gelden. Oorspronkelijk zou ook de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) dit jaar volwaardig van kracht worden, maar de implementatiefase van deze wet is verlengd tot in ieder geval 2018.

 

Bron: https://www.rendement.nl