Het kabinet, gemeenten en uitkeringsinstantie UWV denken meer kwetsbare jongeren aan een baan te kunnen helpen dan eerder gepland. In twee jaar tijd moet het gaan om 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen. 

Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder gedacht. ,,Het eerste jaar is net achter de rug en is zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven bijgesteld”, aldus minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maandag in Utrecht. Hij sprak tijdens de opening van een ‘werkweek’ voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Tijdens ruim vijftig bijeenkomsten zijn er 10.000 ontmoetingen voorzien tussen jongeren en mogelijke werkgevers. De jonge werkzoekenden kunnen dan laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. ,,Dat is voor veel jongeren een mooie opstap naar hun eerste baan”, aldus Asscher.

 

Bron: http://nieuws.nl/