Uit een onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM) blijkt onder meer dat de manager eerder geneigd is een oogje dicht te knijpen als een projectleider met een hoge status binnen de organisatie fouten maakt. Afbeeldingsresultaat voor projectmanagement

Uit het onderzoek van RSM blijkt dat werknemers met zogenoemd sociaal kapitaal, oftewel een hoge status, sneller een positief oordeel krijgen over hun prestatie. Dit leidt ertoe dat projecten (tools) van deze werknemers uiteindelijk zeer succesvol zijn (tool) of dat de werknemers hard onderuit gaan. Het succes komt doordat de werknemer met hoge status eenvoudig iedereen kan overtuigen om mee te doen aan het project. Als het vervolgens misgaat, kan het goed misgaan, omdat het plan van de populaire werknemer minder kritisch is bekeken (tool).

Regelmatige evaluatie kan erger voorkomen

Om zulke – bewuste of onbewuste – vooroordelen te voorkomen, is het zaak om voor tussentijdse evaluaties (tool) te zorgen, zowel van het functioneren (tool) van de populaire projectleider zelf als van de uitvoering van het project. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst. Kortom, (ingebouwde) momenten van kritiek op de populaire werknemer zijn essentieel. Het onderzoek concludeert namelijk ook dat werknemers met een gemiddeld aanzien, de beste resultaten behalen. Maar wil uw organisatie innoveren, dan kan de steun van de populaire werknemer intern voor meer draagvlak zorgen.

 

Bron: https://www.rendement.nl/