De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers gepubliceerd. De gids bevat tips om de gezondheid en veiligheid op het werk te bevorderen op zo’n manier dat organisaties voldoen aan de EU-wetgeving. Afbeeldingsresultaat voor veilig werk

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat zowel grote als kleine organisaties vaak wel iets willen doen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden, maar dat zij niet goed weten hoe. Werkgevers hebben behoefte aan praktische tips om de regels voor veiligheid en gezondheid op het werk in praktijk te brengen. In de gids Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen (pdf) staan tips voor werkgevers over de risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E), preventie, opleidingen en handige links naar tools.

Tips voor preventie arbeidsongevallen

De gids laat zien hoe werkgevers aan de regels uit de wetgeving voor gezond en veilig werk kunnen voldoen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, blijkt hieruit. Zo staat erin hoe de werkgever een risicobeoordeling (tools) kan maken, welke preventiemaatregelen (tool) hij kan nemen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen en met welke bijzondere groepen werknemers hij rekening moet houden, zoals zwangeren, jongeren en arbeidsbeperkten.

 

Bron: https://www.rendement.nl/