Tijdens de crisis heeft het kabinet afspraken gemaakt met sociale partners om de gevolgen van de crises op te vangen. Deze afspraken zijn deels vastgelegd in sectorplannen. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt in de begroting 2018 door het Ministerie van SZW de stand van zaken met betrekking tot deze sectorplannen gerapporteerd.

Prinsjesdag: Kerncijfers sectorplannen

De helft van deze €300 miljoen was bestemd voor bevordering van instroom (37.196 medewerkers). Ook aan scholing van arbeidskrachten is ruim €100 miljoen uitgegeven. Van deze scholing profiteerden 167.200 medewerkers. Aan arbeidsmobiliteit was in maart 2017 €23 miljoen uitgegeven (voor 25.411 medewerkers) en de bevordering van de gezondheid van 57.424 medewerkers kostte €16 miljoen.

Voor het begeleiden van medewerkers naar ander werk is nog eens €65 miljoen toegezegd. Inclusief overhead komt de bijdrage van de overheid daarmee uit op totaal €400 miljoen.

Midden in de crisis, Op 11 april 2013, is het Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn de sectorplannen. Het kabinet heeft in overleg met sociale partners de Regeling cofinanciering sectorplannen opgesteld. Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, de sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren. In de begroting 2018 van het ministerie van SZW worden de kerncijfers sectorplannen gepresenteerd.

Kerncijfers sectorplannen aan begroting toegevoegd

In de begroting die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Prinsjesdag publiceerde, worden, op verzoek van de Tweede Kamer, de kerncijfers van de sectorplannen toegevoegd.

Bij het eerste peilmoment in maart 2015 was door de overheid voor ruim €427 miljoen toegezegd aan fondsen voor de sectorplannen.

Uitgaven aan sectorplannen

De meest recente cijfers betreffen maart 2017. Op dat moment was €308 miljoen uitgegeven aan de sectorplannen, €120 miljoen minder dan de toezeggingen in maart 2015.

Maart 2015 Maart 2017 Maart 2017
In miljoenen (€) In miljoenen (€) Aantallen personen
Arbeidsmobiliteit 67,8 23,1 25.411
Behoud vakkrachten 16,3 3,3 16.550
Scholing 145,3 102,3 167.200
Bevordering instroom 168,3 155,3 37.196
Bevordering gezondheid 21,6 15,9 57.424
Overig 7,9 7,9 7.166
Totaal excl overhead 427,2 307,8 310.947
Totaal incl overhead 437,5 399,7

Arbeidsmobiliteit naar soort werk

Voor de begeleiding van medewerkers naar nieuw werk zijn overigens ruim 18.000 personen aangemeld. Op het peilmoment in maart 2017 waren in totaal 5.422 medewerkers begeleid naar (ander) werk. 1.290 personen zijn begeleid van werk naar werk (ander beroep), 752 personen wisselden begeleid van baan (zelfde beroep). 2.254 personen werden begeleid van werkloosheid naar werk.

 

Bron: PW