Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten in sectoren waar door concurrentie de uurlonen laag zijn een minimumtarief krijgen.

PvdA bepleit minimumtarief voor zzp’ersDat bepleit de PvdA, die daarbij allereerst denkt aan sectoren als de media, bouw en zorg. Zzp’ers moeten zo de ruimte krijgen om te blijven ondernemen, te innoveren en zich te ontwikkelen.

Tip! Lees op PW de Gids ook dat HR-bestuurders zzp’ers van strategisch belang vinden voor organisaties.

Scholing

Ook zou het voor zzp’ers makkelijk moeten worden om in zichzelf te investeren door middel van extra scholing. In de optiek van de PvdA moeten juist zzp’ers in een kenniseconomie kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, of de beste worden in hun vak. Daarbij zouden zelfstandigen collectief moeten mogen gaan onderhandelen met opdrachtgevers. Ook zouden die geen opdrachten meer moeten kunnen verstrekken onder het minimumloon.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

De PvdA maakt zich bovendien hard voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Zo wordt de premie lager en is het niet meer mogelijk om zzp’ers met een gezondheidsprobleem of hogere leeftijd uit te sluiten of om een te hoge premie te vragen.

Ook wil de partij dat zzp’ers kunnen bijdragen aan het collectieve pensioenstelsel, met een bijdrage tot aan de sociale premiegrens.

Vakbonden

In 2011 hield de PvdA ook een pleidooi voor een minimum zzp-tarief. Ze pleitten toen voor 150 procent van het minimumloon, zodat zzp’ers naast een verzekering voor arbeidsongeschiktheid ook financiële ruimte zouden hebben voor een pensioenregeling.

Ook vakbonden FNV en CNV zijn al langer voorstander van een minimumtarief voor zelfstandigen.

 

Bron: PW De Gids