Per 1 januari 2017 hevelt UWV re-integratietaken over naar gemeenten. De regels veranderen voor werknemers die ziek uit dienst gaan en voor wie de werkgever loonkostensubsidie heeft ontvangen. Afbeeldingsresultaat voor re-integratie

Momenteel voert UWV de re-integratietaak uit voor alle werknemers die ziek uit dienst gaan. Vanaf volgend jaar komt hier verandering in. Gemeenten nemen dan de verantwoordelijkheid op zich voor de re-integratie van werknemers (tools) die ziek uit dienst treden en voor wie zij in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie hebben betaald. Hoewel de re-integratie dus bij de gemeente komt te liggen, blijft in 2017 voor werkgevers de plicht bestaan om bij elke uitdiensttreding van een zieke werknemer melding te maken bij UWV. Zij doen dit op de laatste werkdag van de werknemer via Digipoort of de Verzuimmelder op het werkgeversportaal.

Re-integratieverslag via werknemer naar gemeente

Via de melding vraagt de werkgever voor de werknemer een Ziektewetuitkering aan. Als hij voor de werknemer al een Ziektewetuitkering ontving vanwege een no-riskpolis, gebruikt hij bij uitdiensttreding een apart formulier van UWV. UWV stuurt de melding ‘ziek uit dienst’ vervolgens door naar de woongemeente van de werknemer, die door de Participatiewet de re-integratie van de werknemer moet uitvoeren en daarbij eventueel verder borduurt op het re-integratieverslag van de werkgever. UWV betaalt de Ziektewetuitkering aan de werknemer vanaf het moment dat het dienstverband ten einde is gekomen. Het instituut meldt dan per brief aan de werkgever dat zijn re-integratie- en loondoorbetalingsplicht niet langer gelden. Na twee jaar ziekte kan de ex-werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

 

Bron: https://www.rendement.nl