Ondanks de groeiende populariteit van activiteitgerelateerde werkomgevingen blijft de medewerkerstevredenheid hierover achter. Slechts 4 procent van de medewerkers blijkt meermalen per dag van werkplek te wisselen, maar deze groep is wel significant meer tevreden over hun werkomgeving.

Beeld Regelmatig van werkplek wisselen vergroot werkplezier

Dit blijkt uit promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ van Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool Groningen) samen met Mark Mobach (Lector Facility Management), Iris de Been (Center for People and Buildings), Nico van Yperen (RuG) en Casper Albers (RuG). Zij publiceerden eerder hierover het artikel ‘Flexibility in Use; Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments’ in het Journal of Corporate Real Estate. Volgens de redactie behoort het tot de top drie van de beste artikelen die vorig jaar in het Journal verschenen; dit is beloond met de ‘Highly Commended Award’.

Regelmatig van werkplek wisselen hangt positief samen met een heterogeen activiteitenprofiel, met de hoeveelheid overleg en met externe mobiliteit. Redenen om wel/niet te wisselen hebben niet alleen te maken met de activiteiten, maar ook met sociale en praktische overwegingen. De bevindingen uit het onderzoek lijken te suggereren dat de tevredenheid over de activiteitgerelateerde werkomgevingen vergroot kan worden door medewerkers te stimuleren meer van werkplek te wisselen. Dat zal echter niet voor iedereen van toepassing zijn, omdat er ook sterke bezwaren tegen wisselen naar voren kwamen en het niet altijd aansluit bij de werkpatronen; vermoedelijk zijn veel werknemers tevredener met een vaste werkplek.

Living Lab Healthy Workplace

Eerder dit jaar is op de campus van de Hanzehogeschool Groningen het Living Lab Healthy Workplace geopend. Hierin wordt gebruik gemaakt van moderne technologie (bewegingssensoren, I-beacons, wearables, apps, e-coaching) om data te verzamelen over het gedrag en de gezondheid van gebruikers, maar ook over hun omgevingscondities (temperatuur, luchtkwaliteit, CO2-gehalte, licht,  geluid en beweging). Ook is er innovatief en bewegingsvriendelijk meubilair geplaatst, zoals de Cube, zit-sta bureau’s en andere meubelgadgets.

In een interactief college op het event Tomorrow@work op 16 november presenteren projectleider Jan Gerard Hoendervanger van de Hanzehogeschool Groningen en Geert-Jan Blom van Planon (beide partner binnen het Healthy Workplace samenwerkingsverband) de eerste resultaten van het lopende onderzoek naar de ‘ideale gezonde werkplek’. Zij laten zien op welke wijze de verzamelde data helpt gebruikers bewust te maken van hun gedrag om daarmee gezond gedrag en vitaliteit op de werkplek te stimuleren. Ook ervaart u tijdens deze sessie zelf hoe technologie hieraan kan bijdragen. Van u horen zij graag hoe het thema binnen uw organisatie speelt en welke vragen er leven op HR en FM gebied.

 

Bron: HRPraktijk