Hoewel medewerkers het belangrijk vinden om zelf aan het roer te staan van hun ontwikkeling en inzetbaarheid (72%), zien HR-managers dat dit in de praktijk vaak Beeld Regie medewerkers over eigen ontwikkeling nog ver te zoekenniet het geval is. Het beperkte vermogen om eigen talent te verwoorden speelt de doorontwikkeling parten. Daarnaast spelen de waan van de dag (64%) en onvoldoende stimulans door hun leidinggevende (34%) een rol.

Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet, HR-dienstverlener, onder 1.100 Nederlandse werknemers, 565 HR-managers, 409 zzp’ers en 102 bestuurders uit verschillende branches. Medewerkers zelf bevestigen dit en denken beter de regie te kunnen pakken als zij meer tijd krijgen (29%) en meer ondersteuning en faciliteiten krijgen van de werkgever (26%). Ook betere informatievoorziening over ontwikkelingsmogelijkheden zorgt er volgens medewerkers voor dat zij meer initiatief nemen voor ontwikkeling (25%). Daarnaast helpt volgens ruim een op de vijf medewerkers (22%) een persoonlijke coach die helpt bij de gesprekken en nadenken over vervolgstappen. Tot slot zou voor 22 procent een persoonlijk ontwikkelingsbudget hen in staat stellen om aan het roer te staan van hun ontwikkeling.

Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: “Talentmanagement moet een onderdeel zijn van de organisatiestrategie, het is niet enkel een HR-domein. Pas als iedereen in de organisatie de ruimte en vrijheid krijgt om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, wordt het lerend vermogen van de organisatie verhoogd. Medewerkers zijn hier primair verantwoordelijk voor.”

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl