De economische groei zorgt voor een grote vraag naar personeel. Dat kan leiden tot een krapper wordende arbeidsmarkt en een strijd om de werknemer. Door de groeiende economie neemt het aantal banen in alle regio’s van Nederland toe. 

Uitvoeringsorganisatie UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%).

Werving personeel wordt lastig
Door de aanhoudende groei van de economie ontstaan er meer vacatures waardoor het lastig is gekwalificeerd personeel te vinden. De meeste knelpunten doen zich voor bij beroepen in de techniek, bouw en ICT. Dit geldt volgens UWV in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s van Nederland.

In de zorgsector ervaren werkgevers in heel Nederland vooral problemen bij het werven van verpleegkundigen.

Banengroei verschilt wel per regio
In alle arbeidsmarktregio’s nemen arbeidsplaatsen en vacatures toe in 2018. Wel zijn er regionale verschillen. De hoogste banengroei in de periode 2017-2018 wordt verwacht in de regio Amsterdam; 32.700 in 2017 en 27.400 in 2018. Ook in Helmond De Peel, Flevoland, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant is de groei van het aantal banen bovengemiddeld.

De kleinste banengroei wordt verwacht in de Achterhoek, maar ook daar is nog sprake van een toename met 1.600 banen in 2017 en 1.200 banen in 2018. In Zeeland, Friesland en de kop van Noord-Holland blijft de toename van het aantal banen relatief gezien achter bij het gemiddelde van Nederland.

Door technologie verandert de arbeidsmarkt
“Ondanks de economische groei zijn er genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt”, aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. “De werkgelegenheid verandert door technologische ontwikkelingen, het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe en de beroepsbevolking wordt steeds ouder.”

In 2019 is een op de twee volwassenen 50 jaar of ouder. Daarnaast vinden nog altijd bepaalde groepen mensen moeilijk werk, zoals laagopgeleiden, 55-plussers en mensen die vanwege een arbeidsbeperking langs de kant staan. Dit geldt ook voor werkzoekenden met een specifiek beroep waar weinig vraag naar is, zoals administratief personeel.

 

Bron: Personeelsnet