Pakweg de helft van de banen verdwijnt het komende decennium, door de introductie van computeralgoritmes en robots op de werkvloer. Die gedachte wordt steeds luider uitgesproken door steeds meer HR- én technologiedeskundigen. De transitie gaat vermoedelijk tot nogal wat onrust op de werkvloer leiden. robots op de werkvloer

Aan het woord in dit blog is John Sullivan, hoogleraar aan de Universiteit van San Francisco en veelvuldig keynote-spreker op HR-congressen. Sullivan schat dat grofweg de helft van alle banen zal verdwijnen of veranderen in de komende tien jaar. En niet alleen de laaggeschoolde banen, ook de ‘denkbanen’ zullen verdwijnen. Zo geeft hij het voorbeeld van computers die in een milliseconde miljoenen researchpapers kunnen doorzoeken op geneesmiddelen. Dokters daarentegen maakten in 30 procent van de gevallen fouten. Hoe groot de kans is dat je baan verdwijnt, kun je nu trouwens zien in een handige calculator van de Britse televisieomroep BBC.

HR voorbereid op onrust werkvloer?

Volgens Sullivan moeten HR-professionals zich zorgen maken over de onrust die er het komende decennium gaat ontstaan op de werkvloer. Omdat de ontslagen zullen gaan vallen in vele, elkaar opvolgende ontslagrondes, zoals we nu al zien bij de grote banken, zal het voor mensen lange tijd onzeker blijven of ze hun baan kunnen behouden. Denk je in dat je tien jaar lang elk halfjaar een deel van de mensen moet laten gaan… en wat dat voor continue onrust teweegbrengt bij de achterblijvers.

Daar komt bij dat mensen geen goed arbeidsmarktperspectief op een volgende baan meer hebben, omdat ook bij andere bedrijven al die ontslagen vallen. Bovendien is het erg moeilijk om je bij te scholen in specifieke technologie-vaardigheden. Een ander scenario is dat mensen de vooruitgang gaan tegenwerken of saboteren, simpelweg omdat ze boos zijn én ze de meeste kennis van het primaire proces hebben.

De rol van HR bij robots  op de werkvloer

De verwachting is dat HR weinig zeggenschap krijgt over de introductie van robots op de werkvloer. Sullivan signaleert dat de robots die nu in gebruik genomen worden, geïntroduceerd worden door afdelingen als IT of finance. Dat komt omdat zíj een cijfermatig onderlegde businesscase aan de leiding kunnen overleggen, en HR niet. De tweede reden is dat ook managers zien dat mensen veel nadelen hebben ten opzichte van robots. Robots zijn niet moe of ziek, kunnen 365 dagen per jaar werken onder de moeilijkste omstandigheden, zijn niet onredelijk of ruzie-achtig, eisen geen opslag, stelen nooit, passen zich middels een softwareupdate makkelijk aan aan nieuwe werkeisen én ze maken veel minder fouten.

Aan HR de taak om de komende jaren argumenten te verzamelen om tóch het gesprek aan te gaan. Laat het gesprek niet uit je handen glippen, maar stel zélf criteria op waarmee je een sterke dialoog kunt voeren. En natuurlijk: werk aan je conflictoplossingsvaardigheden, want het kan rumoerig worden het komende decennium.

Bron: Eremedia, https://www.xperthractueel.nl/