Het aantal werknemers met een flexibel dienstverband blijft toenemen. Ruim één op de vijf werkenden had in 2016 een flexibele arbeidsrelatie.

Vorig jaar waren ruim 1,8 miljoen werkenden flexwerker, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In 2003 gold dit nog voor 1,1 miljoen mensen.

Het aantal oproep- en invalkrachten is tussen 2003 en 2016 ruim verdubbeld. En het aantal werknemers met een vast dienstverband is in diezelfde periode gedaald van bijna 5,7 miljoen naar ruim 5,2 miljoen.

Een op de drie flexwerkers heeft naar eigen zeggen behoefte aan flexibiliteit of juist geen behoefte aan zekerheid. Maar het merendeel van de flexwerkers werkt op deze manier uit noodzaak. Bijvoorbeeld omdat ze nog maar net ergens werken en het niet lukt om een vaste baan te krijgen.

Flexwerkers hebben gemiddeld genomen een lager inkomen dan vaste medewerkers. De inkomens van flexwerkers lopen bovendien sterk uiteen.

Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het type contract, de leeftijd, de genoten opleiding en hoeveel uren iemand werkt.